• zdjecie

  Gazowy pierścień wymaga spotkań

  W czwartek, 20 września doszło w sali konferencyjnej urzędu do kolejnego spotkania na temat braku społecznej  zgody na przebieg  planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia tzw. pierścienia gazowego przez tereny Rzgowa o gęstej zabudowie...

 • zdjecie
 • zdjecie

  Integracja przy ognisku

  Obchodzimy Tydzień Miast Cittaslow, miast wysokiej jakości życia mieszkańców. Z tej okazji w środę, 19 września gmina Rzgów zorganizowała piknik integracyjny dla 40-osobowej grupy opiekunów i podopiecznych Środowiskowego Domu...

 • zdjecie

  Maraton aerobowy w hali 19 IX

  Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 zaprasza w środę, 19 września w godzinach 18.30-21 na bezpłatny udział w maratonie aerobowym. Zajęcia poprowadzi trójka instruktorów.
  WK
  Fot....

wyświetl wszystkie informacje
ikonka
Rozkłady jazdy MPK Łódź
obowiązujące od 02.04.2018
ikonka


ikonka
„Inwestycje realizowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
sobota, 22 września 2018
Kalendarz wydarzeń Więcej
ikonka
Sesja Rady Miejskiej On-Line
ikonka
Biuletyn Informacji Publicznej
ikonka
Wirtualny spacer
ikonka
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ikonka
Odbiór śmieci i gospodarka odpadami
ikonka
"Rzgów Nasza Gmina" - wydanie internetowe 
ikonka
Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza
ikonka
ZUS - e-składka
ikonka
Gminny System Powiadamiania SMS
ikonka
Zgłoś usterkę
ikonka
Strategia rozwoju gminy Rzgów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
ikonka
Rzgowski Bank Ofert Pracy
ikonka
Rodziny Wielodzietne


ikonka
MIEJSKA KARTA SENIORA
ikonka
CEIDG
Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej
ikonka
System Informacji Przestrzennej Gminy Rzgów
ikonka
Geoportal Województwa Łódzkiego
ikonka
Program stomatologiczny
"Piękny uśmiech na lata"
ikonka
NGO - Organizacje pozarządowe
ikonka
Informacja o mikrodziałaniach Gminy Rzgów
ikonka

Gmina       Rzgowska Rada
Rzgów             Biznesu
ikonka
Ogłoszenia/Komunikaty
ikonka
Inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


ikonka
Informacje unijne
ikonka
Informacje i aktualności Stowarzyszenia "Łódzki Obszar Metropolitalny"
ikonka
Inwestycje finansowane z innych środków zewnętrznych
ikonka
Inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - LEADER
ikonka
LOKALS.PL
Wiadomości, biznes, kultura, sport i turystyka
ikonka
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Pabianicach
ikonka
Rozkład jazdy PKS w Łodzi 
ikonka
Ochrona ludności - informator
ikonka
ORLIK - Sport
Kontakt
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

tel. +48 42 214 12 10
fax +48 42 214 12 07
email: sekretariat@rzgow.pl
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 wtorek 9.00 - 17.00
rzgów w obiektywie
Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami z funduszy europejskich na bezpłatne indywidualne konsultacje.
W czwartek, 20 września doszło w sali konferencyjnej urzędu do kolejnego spotkania na temat braku społecznej  zgody na przebieg  planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia tzw. pierścienia gazowego przez tereny Rzgowa o gęstej zabudowie jednorodzinnej.

Obchodzimy Tydzień Miast Cittaslow, miast wysokiej jakości życia mieszkańców. Z tej okazji w środę, 19 września gmina Rzgów zorganizowała piknik integracyjny dla 40-osobowej grupy opiekunów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Siedmioro podopiecznych domu pochodzi z gminy Rzgów.
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 zaprasza w środę, 19 września w godzinach 18.30-21 na bezpłatny udział w maratonie aerobowym. Zajęcia poprowadzi trójka instruktorów.
WK
Fot. Radosław Bubas
Na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Koluszkach podziękowano rolnikom za trudne tegoroczne zbiory. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta łódzki wschodni Andrzej Opala, wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, a także delegacja pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Romanowie.
PGE Dystrybucja S. A. zachęca odbiorców do korzystania z newslettera, dzięki któremu możliwe będzie uzyskiwanie drogą mailową bezpośrednich informacji o planowanych wyłączeniach dla danego obszaru.
Https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach
Fot. przykładowe
Rozstrzygnięto konkurs w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów dla Aktywnych Mieszkańców – II edycja w gminie Rzgów.  To przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez gminę Rzgów oraz Centrum Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS, finansowane  z budżetu gminy Rzgów
oraz   ze środków  Narodowego  Instytutu  Wolności - Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach unijnego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Burmistrz Mateusz Kamiński zaprosił 13 września profesora Marka Lefika na oględziny stanu obelisku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce. Profesor jest kierownikiem Katedry Geotechnik i Budowli Inżynierskich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
13 września dyrygent Izabela Kijanka w imieniu Rzgowskiego Chóru „Camerata” odebrała nagrodę pieniężną marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Marszałek Witold Stępień wręczył nagrody podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W uroczystości wzięła udział Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, która złożyła gratulacje pani chórmistrz w uznaniu artystycznych zasług Rzgowskiego Chóru "Camerata".
W poniedziałek, 17 września nastąpi zmiana adresu i siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się obecnie przy ul. Literackiej 2c  - na ul. Rawską 8 w Rzgowie. Trwa przeprowadzka siłami pracowników i transportu komunalnego. Na Rawskiej przygotowywane są pokoje dla jedenaściorga pracowników MOPS. Sześciu pracowników socjalnych będzie przyjmować interesantów w indywidualnych boksach – lekkie ściany działowe zapewnią prywatność rozmów. W wyniku remontu kapitalnego parteru, przybyło około 50 metrów kwadratowych powierzchni - właśnie dla sali obsługi podopiecznych pracowników socjalnych.
Rozpoczęły się prace murarskie przy budowie dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Umowa dotycząca kontynuacji tej inwestycji została podpisana 1 sierpnia z Przedsiębiorstwem Budowlanym z Sieradza. Wartość umowy to 299 tysięcy złotych brutto. W przetargu uczestniczyły dwa podmioty. Zwycięski oferent zapewni 100 miesięcy gwarancji.
Od 1 października w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c będzie działać oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której będzie można odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga i neurologopedę. Wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie  oraz Aleksandra Balcerak, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podpisali 13 września porozumienie w sprawie bezterminowego użyczenia na ten cel budynku przy ul. Literackiej 2c, z którego wyprowadza się nasz MOPS.
Powiadają, że nie od razu Kraków zbudowali, ale Dom Kultury rozrasta się w ekspresowym tempie. Biblioteka gminna o powierzchni 300 metrów kwadratowych jest już przykryta stropem na parterze.  Pracownicy zbroją najwyższą, bo prawie 11-metrową ścianę sali widowiskowej, powstającej równolegle z widownią.