www.lokals.pl

Zestawienie środków pozyskanych w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania BUD-UJ RAZEM

Sprawozdanie z realizacji - Programu współpracy Gminy Rzgóww z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry 20 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań publicznych w roku 2015

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rzgółw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań publicznych w roku 2014

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".


Realizacja zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI W UL. GRANICZNEJ I TOPOLOWEJ W STAROWEJ GÓRZE"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Realizacja zadania:

"Budowa wodociągu we wsi Kalino - Morgi etap 2014"

Została zrealizowana przez Gminę RzgĂów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Realizacja zadania:

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi