www.lokals.pl

Zestawienie środków pozyskanych w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania BUD-UJ RAZEM

Sprawozdanie z realizacji - Programu współpracy Gminy Rzgóww z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry 20 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań publicznych w roku 2015

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rzgółw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań publicznych w roku 2014

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".


Realizacja zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI W UL. GRANICZNEJ I TOPOLOWEJ W STAROWEJ GÓRZE"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Realizacja zadania:

"Budowa wodociągu we wsi Kalino - Morgi etap 2014"

Została zrealizowana przez Gminę RzgĂów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Realizacja zadania:

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów - modernizacja hydroforni w Grodzisku" jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: pożyczka 1.175.090,00 zł

Projekt "Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie" jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wartość ogólna zadania; 251578,12 zł wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 238998,00 zł, w tym dotacja 119499,00 zł, pożyczka 119499,00 zł

Projekt "Ekopracownia "Pory roku" w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie" jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wartość ogólna zadania; 40 000,00 zł wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej; 30 000,00 zł

Opis zakresu projektu,: "Ekopracownia "Pory roku" w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie" projekt polegający na aranżacji funkcjonalnego wnętrza, które sprzyja aktywizacji pracy dzieci i podnosi jakość nauczania. Ściana wejściowa to wiosna, dominuje tu kolor zielony, zawieszone są bujnie rosnące żywo zielone paprocie. Kolejna ściana w ciepłym żółtym kolorze przypomina o lecie. W jej sąsiedztwie wyeksponowana będzie hodowla kaktusów i sukulentów, które radzą sobie z okresami suszy i wysokich temperatur. Ściana jesienna - odcienie brązu, beżu i pomarańczy - z oknami, na których zamontowane są funkcjonalne rolety, umożliwiające prowadzenie hodowli roślin na parapetach. Pomiędzy oknami wisieć będą antyramy z zasuszonymi roślinami. Ściana zimowa w odcieniu błękitu, to ściana, na której znajdować się będzie tablica multimedialna i tradycyjna oraz fototapeta przedstawiająca rafę koralową. Zamierzony efekt to nie tylko dobór kolorystyczny, ale również pokazanie, że w naszych miesiącach zimowych na drugiej półkuli Ziemi jest gorąco, a ciepła woda w oceanie sprzyja rozwojowi życia. Podobne zamierzenie ma przynieść fototapeta umieszczona na ścianie wiosennej. Przedstawiać ona będzie wybrane trzy krajobrazy świata, gdzie nie występują cztery pory roku. Las równikowy, sawanna i pustynia to miejsca na Ziemi, do których uczniowie będą wybierać się wirtualnie. Wielkim udogodnieniem są trapezowe stoliki, które łatwo ustawić w cztero lub sześcioosobowe stanowiska pracy w zależności od liczebności klasy. W naszej ekopracowni jest pięć sześcioosobowych stanowisk, na których w zależności od metody pracy znajdują się materiały potrzebne do pracy laboratoryjnej, przewodniki do oznaczania roślin, mikroskopy, mapy topograficzne terenu czy inne pomoce dydaktyczne niezbędne do wykorzystania. Ławki te można ustawić również tradycyjnie lub w inny sposób, w zależności od potrzeb. W nowo powstałej ekopracowni jest miejsce na kąciki roślin trujących, leczniczych i owadożernych, akwarium, które stanowi doskonałą bazę dydaktyczną do nauczania o ekosystemie słodkowodnym. Nie bez powodu, więc akwarium umieszczone jest w sąsiedztwie fototapety z rafą koralową, gdyż ma to ukazać podobieństwa i kontrasty dwóch wodnych środowisk życia. "

link do strony www.zainwestujwekologie.pl