Aktualności - Gmina Rzgów
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie uhonorował - wydaniem albumu - 35. rocznicę powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Album zatytułowany „Rzgowianie Zaczęło się w 1985 roku” powstał pod redakcją Ryszarda Poradowskiego.
Niechaj będą wzorem wszelkich cnót dla młodego pokolenia

Na ogół projekty budżetu referuje się zarzucając słuchaczy liczbami. Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, burmistrz Mateusz Kamiński przygotowując prezentację projektu, zwracał uwagę nadodatkowy aspekt - na realizację marzeń mieszkańców gminy. Jakby na to nie patrząc, budżet 2021 roku został przyjęty 13 głosami „za” przy dwóch radnych nieobecnych na sali. Obrady sprawnie poprowadził przewodniczący RM Radosław Pełka.

W środę, 20 stycznia radni przyjęli uchwałe o nowej stawce opłaty śmieciowej w wysokości 28 złotych od osoby. Ta stawka dotyczy wyłącznie mieszkańców gminy Rzgów, którzy odpady segregują. Gdy nie selekcjonują, opłata wzrasta czterokrotnie do kwoty 112 złotych od osoby na miesiąc. Za uchwałą zagłosowało 10 rajców (przy jednym radnym nieobecnym w 15-osobowym składzie RM).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu: w środę, 20 stycznia
w godz. 8-15 w miejscowości Huta Wiskicka od numeru 1 do numeru 16a, miejscowość Grodzisko numer 42a.
Fot. Włodzimierz Kupisz
Tuszyńscy policjanci zatrzymali 30-latka, który kierował samochodem mając blisko 4 promile alkoholu. Jego pasażer również był nietrzeźwy. Mężczyźni ukradli paliwo na dwóch stacjach benzynowych. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

W czwartek, 21 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zaprasza na wirtualny koncert wokalny dla babci i dziadka. Na scenie w specjalnych utworach i układach tanecznych zaprezentują się najmłodsze uczestniczki sekcji wokalnej, prowadzonej przez Marka Binkowskiego. Wydarzenia dostępne będzie na profilu GOK-u.
Fot. przykładowe/Edyta Łuczak
Rano w Starowej Górze przy ul. Centralnej 100 pęknął kabel energetyczny zasilający oświetlenie uliczne. Przewód już wcześniej obcierał się o rosnącą w tym miejscu akację. Pod wpływem mrozu nastąpiło naprężenie przewodu, który pęknął w najsłabszym miejscu.
Samorząd zakupił kosz w kształcie serca na nakrętki, z których dochód będzie przeznaczony na zbiórkę charytatywną na lek dla 9-miesięcznej Mai Kwiatkowskiej z gminy Brójce. Serce stanęło przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na ścianie kosza znajduje się miejsce na tabliczki informujące o kolejnych akcjach charytatywnych. Jeśli akcja chwyci, to gmina kupi kolejne serca na nakrętki. (WK)
Fot. Włodzimierz Kupisz
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, samorząd wydał książkę pt. „Kultura w Rzgowie”. Autorami są: Ryszard Poradowski (jednocześnie redaktor wydawnictwa) oraz Anna Malinowska.

Nikola Gradowska, 15-letnia mieszkanka Starowej Góry znalazła się w finale Konkursu Miss Polski Nastolatek' 2020. Dziewczyna walczyła o miano najpiękniejszej w finałowej dziesiątce kandydatek, wyłonionych w plebiscycie internautów. Chociaż nie zdobyła korony, była jedyną z trzech kandydatek z województwa łódzkiego, które w konkursie zaszły tak daleko.
Tylko do końca stycznia 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód przyjmuje wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

Wydział Komunikacji i Transportu starostwa informuje, że 1 stycznia 2021 roku przywrócono przepisy obowiązujące od początku 2020 roku, dające już nie 180, a jedynie 30 dni na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polce, zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE.

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego odwiedzają ustronne miejsca, pustostany i posesje, w których mogą gromadzić się osoby bezdomne. Przy współpracy z instytucjami MOPS i GOPS starają się również pomóc osobom starszym oraz mającym trudności z samodzielną egzystencją.