Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 zaprasza w środę, 19 września w godzinach 18.30-21 na bezpłatny udział w maratonie aerobowym. Zajęcia poprowadzi trójka instruktorów.
WK
Fot. Radosław Bubas
Na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Koluszkach podziękowano rolnikom za trudne tegoroczne zbiory. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta łódzki wschodni Andrzej Opala, wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, a także delegacja pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Romanowie.
PGE Dystrybucja S. A. zachęca odbiorców do korzystania z newslettera, dzięki któremu możliwe będzie uzyskiwanie drogą mailową bezpośrednich informacji o planowanych wyłączeniach dla danego obszaru.
Https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach
Fot. przykładowe
Rozstrzygnięto konkurs w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów dla Aktywnych Mieszkańców – II edycja w gminie Rzgów.  To przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez gminę Rzgów oraz Centrum Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS, finansowane  z budżetu gminy Rzgów
oraz   ze środków  Narodowego  Instytutu  Wolności - Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach unijnego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Burmistrz Mateusz Kamiński zaprosił 13 września profesora Marka Lefika na oględziny stanu obelisku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce. Profesor jest kierownikiem Katedry Geotechnik i Budowli Inżynierskich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
13 września dyrygent Izabela Kijanka w imieniu Rzgowskiego Chóru „Camerata” odebrała nagrodę pieniężną marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Marszałek Witold Stępień wręczył nagrody podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W uroczystości wzięła udział Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, która złożyła gratulacje pani chórmistrz w uznaniu artystycznych zasług Rzgowskiego Chóru "Camerata".
W poniedziałek, 17 września nastąpi zmiana adresu i siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się obecnie przy ul. Literackiej 2c  - na ul. Rawską 8 w Rzgowie. Trwa przeprowadzka siłami pracowników i transportu komunalnego. Na Rawskiej przygotowywane są pokoje dla jedenaściorga pracowników MOPS. Sześciu pracowników socjalnych będzie przyjmować interesantów w indywidualnych boksach – lekkie ściany działowe zapewnią prywatność rozmów. W wyniku remontu kapitalnego parteru, przybyło około 50 metrów kwadratowych powierzchni - właśnie dla sali obsługi podopiecznych pracowników socjalnych.
Rozpoczęły się prace murarskie przy budowie dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Umowa dotycząca kontynuacji tej inwestycji została podpisana 1 sierpnia z Przedsiębiorstwem Budowlanym z Sieradza. Wartość umowy to 299 tysięcy złotych brutto. W przetargu uczestniczyły dwa podmioty. Zwycięski oferent zapewni 100 miesięcy gwarancji.
Od 1 października w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c będzie działać oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której będzie można odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga i neurologopedę. Wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie  oraz Aleksandra Balcerak, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podpisali 13 września porozumienie w sprawie bezterminowego użyczenia na ten cel budynku przy ul. Literackiej 2c, z którego wyprowadza się nasz MOPS.
Powiadają, że nie od razu Kraków zbudowali, ale Dom Kultury rozrasta się w ekspresowym tempie. Biblioteka gminna o powierzchni 300 metrów kwadratowych jest już przykryta stropem na parterze.  Pracownicy zbroją najwyższą, bo prawie 11-metrową ścianę sali widowiskowej, powstającej równolegle z widownią.
Jutro, 13 września dyrygent Izabela Kijanka w imieniu Rzgowskiego Chóru „Camerata” odbierze nagrodę pieniężną marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Wręczenie zaplanowano podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Około 120 mieszkańców gminy Rzgów i okolic przyszło 11 września wieczorem na spotkanie informacyjne nt. dofinansowania wymiany pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych ze środków m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ubiegłym tygodniu został zatwierdzony nowy rządowy program priorytetowy o budżecie 103 miliardy złotych, rozłożony na 11 lat. Spotkanie otworzył burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Podczas Mixera Regionalnego w Łodzi panie z Kola Gospodyń Wiejskich z Bronisina Dworskiego promowały powiat łódzki wschodni. Stoisko odwiedzili m.in. marszałek województwa Witold Stępień, wicestarosta łódzki wschodni Ewa Gładysz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Zofia Sójka, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie. 
Jak mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 10 września to początek  dostaw materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Wykonawca wykosił trawy i chwasty, porastające otoczenie przyszłej świetlicy.