Dar Zarządu CH "Ptak" - Gmina Rzgów

Dar Zarządu CH "Ptak"

zdjęcie
W czwartek, 7 marca Bogdan Migdał, prezes Zarządu Centrum Handlowego "Ptak" w Rzgowie przekazał na ręce burmistrza Mateusza Kamińskiego karton maseczek ochronnych. Trafią one do placówek oświatowo-opiekuńczych i filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzgowie. (WK)
Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót