Aktualności - Gmina Rzgów
Henryk Garusiński, sołtys Gospodarza, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, strażacy ochotnicy z Gospodarza i Woli Zaradzyńskiej zorganizowali w sobotę, 1 czerwca piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Dzięki sponsorom przygotowano poczęstunek, nagrody i dyplomy dla zwycięzców różnych konkursów m. in. w zawodach strażackich. Uczestnicy korzystali z urządzeń do pozbywania się nadmiaru kalorii.


Festyn z okazji Dnia Dziecka w Guzewie zorganizowano staraniem nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, rodziców, Rady Sołeckiej, a także strażaków ochotników w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę.” Piątkowa impreza na świeżym powietrzu - na boisku przyległym do budowanego przedszkola ze żłobkiem - zgromadziła kilkaset osób.
W podstawówce w Kalinie burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka oraz dyrektor szkoły Jarosław Marianowski - w piątek, 31 maja otworzyli cykl imprez związanych z nadchodzącym Dniem Dziecka. W kalińskim pikniku wzięli udział również radni Przemysław Szczech, Zbigniew Waprzko oraz sołtys Andrzej Sabela.
W niedzielę, 2 czerwca o godz. 9 nad zbiornikiem wodnym w Rzgowie przy ul. Zielonej zostana zorganizowane Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Zapraszają: Urząd Miejski w Rzgowie oraz Amatorskie Koło Wędkarskie w Rzgowie.
W związku z budową konstrukcji jezdni, wykonawca informuje, że w dniach 3 czerwca - 7 czerwca nie będzie możliwości wjazdu na posesje w godzinach 7-16. Prosimy o wyjazd samochodami przed godz. 7 poza teren robot. Przepraszamy za utrudnienia.
Fot. Włodzimierz Kupisz
Na sesji Rady Miejskiej w środę, 29 maja przyjęto uchwałę w sprawie zachowania dotychczasowego pensum godzin dla nauczycieli przedszkola i grup przedszkolnych przy szkołach: 6-latków i dzieci młodszych. Radni po długiej dyskusji podjęli decyzję, aby przedłużyć na okres do lat 3 dotychczasowe umowy dzierżawne na ziemię gminną w Gospodarzu, Grodzisku, Guzewie, Konstantynie, Prawdzie i Rzgowie.
Organizacje i grupy nieformalne z gminy Rzgów wkraczają powoli w ferwor realizacji mikrodziałań.  Żeby trochę rozwiać Wasze wątpliwości oraz opowiedzieć o projektowym know-how realizacji, zapraszamy na spotkanie informacyjne z doradcami  OPUSA 4 czerwca 2019 o 15.30. Spotykanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (pl. 500-lecia 22).
Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.
W środę, 29 maja odbyły się próby szczelności i uruchomienia zaworów nowej kanalizacji w ul. Usługowej w Starej Gadce. W Starowej Górze trwają prace przy układaniu rury kanalizacyjnej w ul. Zamkowej i przygotowania do skanalizowania ul. Inspektowej. Podpisane są umowy z 44 rodzinami na odbiór ścieków. Najwięcej posesji jest podłączonych w ul. Stropowej w Starowej Górze w ul. Stropowej, w której kanalizacja była  najwcześniej zrealizowana. Tutaj - z nowej kanalizacji korzysta już połowa mieszkających tu rodzin.
Sołeckie inicjatywy z Gospodarza, Kalina oraz Kalinka z dotacją Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2019 roku.
W naszej gminie wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegały bez incydentów. Frekwencja we wszystkich komisjach okazała się wyższa od średniej w kraju. Najwyższą frekwencję odnotowano w Starowej Górze (komisja nr 4 - 58,19 procent), a najniższą w Kalinie (komisja nr 6 – 50,13 proc.).
We wtorek, 28 maja na zabytkowym cmentarzu wojennym na Grobowej Górze w Starej Gadce przebywała delegacja Fundacji Pamięć. We wrześniu 20-osobowa żołnierzy i podoficerów Bundeswehry oraz jednostki wojskowej z Łasku będzie przez kilkanaście dni porządkować cmentarz.
... to myśl przewodnia majowego wydania bezpłatnego miesięcznika samorządowego "Rzgów Nasza Gmina". W najnowszym wydaniu przeczytamy m. in. o tym jak upływały obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, o odpuście z udziałem ks. biskupa Adama Lepy, o obligacjach gminnych, uratowaniu ratusza w samo Świeto Strażaków, o samolotach na uwięzi startujących w Starej Gadce i o Adrianie Marchewczyńskim - przystojniaku ze Rzgowa o 46-centymetrowym bicepsie i 125 cm w klatce piersiowej. (WK)
Fot. Włodzimierz Kupisz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:
Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Mamy nowego Mistrza Logicznego Myślenia - Kacpra Rózgę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie z klasy VIII b.  
Właśnie ten uczeń  zajął 3 miejsce i zdobył tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie logicznego myślenia.