Aktualności - Gmina Rzgów
W Starowej Górze Urząd Miejski w Rzgowie zainstalował nowe lampy przy ul. Kasztanowej, Wiekowej i Mieszka II.
W Czyżeminku.....
Budżet Gminy Rzgów na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie. Na XLV Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, która odbyła się 28 grudnia wszyscy radni głosowali za przyjęciem budżetu zaproponowanego przez Burmistrza Gminy.
Zdrowia, pomyślności i bezpieczeństwa we wszystkich sferach oraz niech życie przerasta marzenia w Nowym 2018 Roku życzą w imieniu rzgowskiego samorządu i wszystkich radnych: Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Mateusz Kamiński – burmistrz, Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli zwierząt o szczególną dbałość o czworonożnych pupili podczas nocy sylwestrowej. Apel w załączniku.
Jakość powietrza na terenie gminy Rzgów można na bieżąco śledzić na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Publikowane tam dane wyraźnie mówią o dobrej jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy gminy.
W Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie zakończono prace, które podniosły komfort cieplny oraz pozwolą na ponoszenie mniejszych kosztów związanych z ogrzewaniem.
Uczniowie i pedagodzy  Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Rzgowie wystąpili 21 grudnia w świątecznym koncercie, który doskonale wprowadził w atmosferę Bożego Narodzenia i był źródłem miłych wzruszeń. Występy rzgowskiej muzycznie uzdolnionej młodzieży zakończył układ taneczny wykonany po ciemku, a jedynym źródłem światła były podświetlone balony.  Równie wzruszające były świąteczne występy uczniów w Szkole Podstawowej w Kalinie.
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku życzą w imieniu rzgowskiego samorządu i radnych: Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Mateusz Kamiński – burmistrz, Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza oraz wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Już niebawem rozpocznie się budowa nowego Domu Kultury w Rzgowie. Burmistrz Mateusz Kamiński podpisał 21 grudnia umowę z przedstawicielami firmy Przemysłówka S.A. z Częstochowy, której oferta zrealizowania tej inwestycji była najkorzystniejsza.
Afrykański Pomór Świń (ASF) – to wirusowa choroba atakująca świnie oraz dziki. Wirus ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, lecz powoduje wysokie straty dla gospodarki i jest niebezpieczny dla gospodarstw. W ostatnim okresie obserwuje się coraz więcej ognisk ASF, rozpowszechniających się od wschodniej strony kraju.
Zapraszamy do udziału w konkursie i głosowaniu na Rzgów!

Link do głosowania:
http://www.se.pl/swiecsie/plebiscyt-miast/odzkie/rzgow
Gmina Rzgów i Politechnika Łódzka podpisały List Intencyjny o współpracy przy prowadzeniu prac naukowo – badawczych poświęconych Gminie Rzgów, które będą służyć kształtowaniu polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej gminy.
Do dnia 31 stycznia każdego roku, każdy posiadacz azbestu ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji na swojej posesji wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Szczegóły w załącznikach.
Najwyższa Izba Kontroli może zbadać czy ekrany akustyczne ustawione na odcinku trasy A1 przebiegającej przez Rzgów spełniają swoją rolę oraz czy badania poziomu dźwięku przy tej trasie były prawidłowo przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.
Przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie rozpoczęto budowę kotłowni gazowej za ponad pół miliona wraz z całą infrastrukturą techniczną.