Aktualności - Gmina Rzgów
Włącz się w akcję zbiórki krwi!
Po raz kolejny w Rzgowie odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa.
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa uczestniczył  w uroczystej konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się 14 listopada w Sejmie. W XIV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Lokalnego Rzgów sklasyfikowano na 4 miejscu w województwie łódzkim i 25 w skali kraju.
Gmina Rzgów oraz Gminny Ośrodek Kultury zorganizowały uroczyste obchody Święta Niepodległości w piątek, 11 listopada. Wzięli w nich udział: burmistrz Mateusz Kamiński, jego zastępca – Małgorzata Rózga, Katarzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -  Radosław Pełka, radni RM Marek Bartoszewski, Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński i Wiesław Gąsiorek, radne powiatowe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko.
Trzy konferencje dotyczące Funduszy Europejskich odbędą się 18.11.2016 r . w Skierniewicach –  „ Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na edukację”, 25.11.2016 r. w Radomsku - „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na aktywizację” i 9.12 2016 r. w Uniejowie - „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na internacjonalizację”.

Link do strony http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1253-zmieniaj-lodzkie-z-funduszami-europejskimi-przyjdz-na-konferencje
13 listopada oraz 18 grudnia odbędą się polowania zbiorowe na drobną zwierzynę w dzierżawionym obwodzie łowieckim nr 164. W łowach wezmą udział członkowie Koła Łowieckiego nr 22 "Pudlarz" z Łodzi.

Paweł Poros, łowczy koła
Fot. media.lowiecki.pl

Gmina Rzgów oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na uroczyste obchody Święta Niepodległości w piątek o godz. 10. W kościele parafialnym zostanie odprawiona msza w intencji Ojczyzny. Po mszy gimazjaliści przedstawią program artystyczno-historyczny. Wystąpią: Rzgowski Chór "Camerata", Rzgowska Orkiestra Dęta,  Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie", a także Grupa Wokalna Sempre Cantare. Następnie uczestnicy uroczystości patriotycznej udadzą się na cmentarz przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożą kwiaty. (włok)

Fot. Archiwum Włodzimierza Kupisza  
Bella, pies strażacki Marcina Bartoszka z Grodziska zwyciężył w plebiscycie na najsympatyczniejszego psa 2016 roku. Organizatorem konkursu jest łódzki Express Ilustrowany. Bella, laureatka plebiscytu na co dzień służy w Komandzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
We wtorek, 8 listopada uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie zwiedzili Urząd Miejski. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli m. in. salę konferencyjną, gdzie m.in. obradują komisje Rady Miejskiej i odbywają się sesje Rady Miejskiej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza we wtorek, 8 listopada w Brzezinach do udziału w szkoleniach pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe założenia strategii Łódzkiego Obszar Metropolitalnego, działania i poddziałania RPO WŁ realizowane w ramach ZIT, a także zasady ubiegania się o środki, zasady oceny wniosków oraz harmonogram naborów.

Na ul. Polnej w Rzgowie trwają intensywne roboty budowlane nad podbudową drogi. Jest ona zamknięta dla ruchu - tylko mieszkańcy wjeżdżają na swoje posesje, gdy akurat ciężki sprzęt budowlany nie blokuje całkowicie przejazdu. Ulica Polna zyska nową, ścieralną warstwę asfaltu na odcinku 414 metrów, odwodnienie, a także 662 metry kwadratowe wykostkowanego chodnika i zjazdów z posesji.
Około 150 osób zjawiło się 6 listopada w niedzielę o godzinie 11:00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Guzewie. Gmina Rzgów wraz z sołectwem Guzew-Babichy zorganizowała mecz towarzyski i ognisko integracyjne. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Sportowa integracja sołectwa Guzew-Babichy” ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Jej organizacja stała się możliwa w ramach pomocy finansowej, jaką otrzymują jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.
Wśród finalistów IV Slalomu Matematycznego w Sukcesji, czyli najlepszych matematyków z województwa znalazł się uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie - Jerzy Walczak z klasy VI a. Jurek jest w piątce najlepszych szóstoklasistów Łódzkiego!
6 listopada w niedzielę o godzinie 11:00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Guzewie zostanie rozegrany mecz i zorganizowane ognisko integracyjne. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszają: burmistrz Rzgowa wraz z sołectwem Guzew-Babichy.
Przeczytać książkę i stworzyć jej plastyczną wizję. W największym uproszczeniu taki był cel konkursu literacko-plastycznego „Sztuka wyobraźni”. W czwartek, 3 listopada w Szkole Podstawowej w Guzewie odbyła sie uroczystość wręczenia nagród. Uświetniła ją obecność Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa, który docenił wysiłek młodzieży, gratulował sukcesu, zachęcał do czytelnictwa, a laureatom wręczył tablety, książki i pamiątkowe dyplomy.
Pierwsza edycja ŁÓDZKICH REGIONALNYCH TARGÓW PRACY zaplanowana jest w dniach 23 - 24  listopada w Hali Expo - Łódź, przy  al. Politechniki 4 . Udział w Targach Pracy jest wskazany dla bezrobotnych, zarejestrowanych w łódzkim PUP-ie oraz dla uczniów klas maturalnych.