Aktualności - Gmina Rzgów
Konkurs na temat tańca ludowego kujawiak został zorganizowany po raz pierwszy wewnątrz Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Rzgowianie". Konkurs  miał  na  celu popularyzację tańca  ludowego jako  formy  wyrazu  artystycznego. Do eliminacji 4 listopada  przystąpiło 16  osób.

  
We wtorek 17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie został rozstrzygnięty V Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienny Pejzaż’ 2015”. Rysunki można podziwiać w galerii GOK.
Były burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek otrzymał odznaczenie państwowe "Labor omnia vincit" (Ustawiczna praca wszystko zwycięży, co nawiązuje do poematu dydaktycznego Wergiliusza pt. "Georgiki"). Jest to odznaka honorowa przyznana przez ministra administracji i cyfryzacji za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego.
Burmistrz Rzgowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony od 24 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 i na stronie internetowej bip.rzgow.pl

     Będzie rozbudowywana świetlica wiejska w Gospodarzu. 30 listopada zostaną otwarte koperty z ofertami uczestników przetargu.  Inwestycja obejmuje rozbudowę parterowego niepodpiwniczonego budynku świetlicy bez poddasza użytkowego.
 
Od 1 listopada 2015 r. odpady komunalne z zamieszkanych nieruchomości z gminy Rzgów odbiera firma JANTAR Jarosław Fiałkowski z siedzibą w Rzgowie, ul. Krótka 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z mieszkańcami w sprawie worków, pojemników, reklamacji związanych z odbiorem odpadów bądź innych problemów, związanych ze zbiórką odpadów jest przedstawiciel firmy JANTAR - pani Ewelina, numer telefonu: 510-188-588, adres mailowy: rzgow@8888.pl bądź biuro@8888.pl
Burmistrz Konrad Kobus zdecydował odciążyć miejsca parkingowe wokół Urzędu Miejskiego, aby więcej interesantów mogło postawić auto przed magistratem. Na działce gminnej przy ul. Grodziskiej - w sąsiedztwie kancelarii parafialnej - powstał utwardzony tłuczniem parking wyłącznie dla urzędników. 
Uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości w Rzgowie rozpoczęły sie od przejścia Orkiestry Dętej, Chóru Camerata, pocztów sztandarowych szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych sprzed Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Tu ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział m.in.: burmistrz Konrad Kobus, zastępca burmistrza Mateusz Kamiński i przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński
W Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się 5 listopada wernisaż wystawy poplenerowej. Przypomnijmy, że latem, dzieci z Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wzięły udział w plenerze malarskim w pobliskiej Wieszczynie.
W związku z niejasnościami dotyczącymi telefonicznej rejestracji w Gminnej Przychodni Zdrowia informujemy, że telefony są odbierane przez rejestratorki tylko w godz. 8.30-18. 
W Hali Sportowej w Rzgowie 8 listopada GOSTiR zorganizował IV Rodzinne Bieganie. Pojawiły się całe rodziny. Każdy mógł spróbować swoich sił w biegu indywidualnym oraz wystartować w rekreacyjnym biegu rodzinnym. 
Przedstawiamy rozkład jazdy autobusów PKS nowej linii Rzgów – Grodzisko skrzyżowanie – Huta Wiskicka – Tadzin - Bronisin Dworski – Grodzisko – Rzgów/ul. Gliniana – Rzgów skrzyżowanie Ogrodowa/Tylna – Rzgów plac 500-lecia.
W niedzielę 8 listopada o godz. 16 w Hali Sportowej w Rzgowie rozpoczyna sie impreza pod hasłem Rodzinne Bieganie.
W Starowej Górze zakończył sie montaż słupków z 54 tablicami z nazwami ulic. Nowe oznakowanie pojawiło się na ul. Centralnej i na bocznych ulicach od Centralnej.
11 Listopada o godz. 9.45 w Rzgowie na placu 500-lecia 22 rozpoczynają się obchody 97. rocznicy odzyskania Niepodległości.