17 listopada w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - Gmina Rzgów

17 listopada w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

zdjęcie
Na podstawie Zarządzenia nr 214/2017 Burmistrza Rzgowa  z dnia 22 września 2017 r. Urząd Miejski w Rzgowie informuje o dniu wolnym od pracy w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek), w zamian za dzień świąteczny 11 listopada 2017 r., który przypada w dzień wolny od pracy tj. w sobotę.
Do roku 2012 stosowano art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który mówił, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie obniża wymiaru pracy o osiem godzin. Natomiast w październiku 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany artykuł narusza zasadę równości i jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nierówność ta przejawia się w odmiennym traktowaniu pracowników, polegającym na tym, że liczba dni wolnych od pracy zależała od tego, który dzień tygodnia ustalił pracodawca jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Orzeczenie TK w tej sprawie stwierdza, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Zatem, od 2012 roku pracodawca musi udzielić pracownikowi wolnego za święto przypadające w sobotę, oczywiście jeśli ten dzień nie jest dla pracownika dniem pracy. Termin dodatkowego dnia wolnego wyznacza pracodawca. Ustalając datę, nie ma obowiązku konsultować jej z podwładnymi. Nie ma też nakazu, aby dzień wolny wyznaczyć w jednakowym terminie dla wszystkich zatrudnionych.
powrót