Aktualności - Gmina Rzgów
Kilkanaście milionów złotych kosztował tunel w Rzgowie pod trasą A1, który bezpiecznie połączył kompleks handlowo-wystawienniczy Ptak Fashion City Antoniego Ptaka. Tunel umożliwia przejazd autami - po jednym pasie w każdym kierunku. Jest również przejście dla pieszych oddzielone barierką od jezdni.
W związku z artykułem w „Naszej Gminie” pt. „Pełen sukces czy pełna klapa?", który mógłby wprowadzić w błąd mieszkańców – informujemy, że dzieci i młodzież z gminy Rzgów bezproblemowo korzystają z bezpłatnej opieki stomatologicznej. W ubiegłym roku stomatolodzy przyjęli w Rzgowie 200 dzieci i nastolatków, w tym roku – już 192. Młodzi i najmłodsi „z bólem” są przyjmowani natychmiast, a na leczenie lub w celu usunięcia niebolącego zęba - w ciągu tygodnia.
W dniach 23-27 listopada 2015 roku  Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie  obchodzi SZKOLNY TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI. 
Kończy się modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie, należącego do Gminnej Przychodni Zdrowia. Wcześniej powstał tam podjazd dla wózków inwalidzkich, współfinansowany w połowie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W sobotę, 21 listopada w Sieradzu odbył sie pogrzeb szeregowego Teofila Jurka z Guzewa (gm. Rzgów), który był żołnierzem 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. 5 września 1939 r. znalazł się w oddziale, broniącym linii Warty w Mnichowie koło Sieradza. Okopał sie nieopodal bunkra, który został trafiony pociskiem artyleryjskim i stał się grobem całej 14-osobowej załogi. 29-letni Teofil Jurek zginął od odłamka innego pocisku. Jego szczątki zostały odkryte dzięki determinacji  poszukiwaczy pamiątek historii. Rodzina po 76 latach dowiedziała się o miejscu i okolicznościach śmierci jednego z trzech braci z Guzewa, poległych w czasie II wojny światowej. To historia jak żywcem wyjęta z filmu "Szeregowiec Ryan".
Konkurs na temat tańca ludowego kujawiak został zorganizowany po raz pierwszy wewnątrz Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Rzgowianie". Konkurs  miał  na  celu popularyzację tańca  ludowego jako  formy  wyrazu  artystycznego. Do eliminacji 4 listopada  przystąpiło 16  osób.

  
We wtorek 17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie został rozstrzygnięty V Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienny Pejzaż’ 2015”. Rysunki można podziwiać w galerii GOK.
Były burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek otrzymał odznaczenie państwowe "Labor omnia vincit" (Ustawiczna praca wszystko zwycięży, co nawiązuje do poematu dydaktycznego Wergiliusza pt. "Georgiki"). Jest to odznaka honorowa przyznana przez ministra administracji i cyfryzacji za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego.
Burmistrz Rzgowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony od 24 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 i na stronie internetowej bip.rzgow.pl

     Będzie rozbudowywana świetlica wiejska w Gospodarzu. 30 listopada zostaną otwarte koperty z ofertami uczestników przetargu.  Inwestycja obejmuje rozbudowę parterowego niepodpiwniczonego budynku świetlicy bez poddasza użytkowego.
 
Od 1 listopada 2015 r. odpady komunalne z zamieszkanych nieruchomości z gminy Rzgów odbiera firma JANTAR Jarosław Fiałkowski z siedzibą w Rzgowie, ul. Krótka 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z mieszkańcami w sprawie worków, pojemników, reklamacji związanych z odbiorem odpadów bądź innych problemów, związanych ze zbiórką odpadów jest przedstawiciel firmy JANTAR - pani Ewelina, numer telefonu: 510-188-588, adres mailowy: rzgow@8888.pl bądź biuro@8888.pl
Burmistrz Konrad Kobus zdecydował odciążyć miejsca parkingowe wokół Urzędu Miejskiego, aby więcej interesantów mogło postawić auto przed magistratem. Na działce gminnej przy ul. Grodziskiej - w sąsiedztwie kancelarii parafialnej - powstał utwardzony tłuczniem parking wyłącznie dla urzędników. 
Uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości w Rzgowie rozpoczęły sie od przejścia Orkiestry Dętej, Chóru Camerata, pocztów sztandarowych szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych sprzed Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Tu ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział m.in.: burmistrz Konrad Kobus, zastępca burmistrza Mateusz Kamiński i przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński
W Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się 5 listopada wernisaż wystawy poplenerowej. Przypomnijmy, że latem, dzieci z Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wzięły udział w plenerze malarskim w pobliskiej Wieszczynie.
W związku z niejasnościami dotyczącymi telefonicznej rejestracji w Gminnej Przychodni Zdrowia informujemy, że telefony są odbierane przez rejestratorki tylko w godz. 8.30-18.