Aktualności - Gmina Rzgów
Jedną z ostatnich inwestycji zaplanowanych w ubiegłorocznym budżecie gminy Rzgów była budowa minioczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie. Obiekt jest już zaawansowany w budowie i ledwie widoczny spod grubej warstwy śniegu.
Jeszcze do 26 lutego można zgłaszać projekty w drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd", organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Konkurs skierowany jest do samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich jednostkach. Do konkursu można zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, które - poprzez zastosowanie innowacyjnych i innych niż dotychczas rozwiązań - przyczyniły się do lepszej organizacji pracy wewnętrznej urzędu i poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd.
Pomimo śniegu i mrozu, nie przerwano prac budowlanych we wznoszonym w Tadzinie budynku przedszkola/żłobka. Za ostatni odcinek robót na przełomie starego i nowego roku gmina zapłaci 300 tysięcy złotych. Stoją ściany. Wykonawca przygotowuje się do montażu stropu.


Obostrzenia pozostaną z nami jeszcze przynajmniej przez kolejne dwa tygodnie. Według rządowych planów ostatnie odmrożone mają zostać branże gastronomiczna i hotelarska. Według najbardziej pesymistycznych informacji mogą one zostać zniesione dopiero na przełomie marca i kwietnia.
Koronawirus w Polsce.
15 stycznia ruszy rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia.  Tym samym wchodzimy w kolejny etap Narodowego Programu Szczepień.  – Zdecydowaliśmy się na taki podział seniorów, bo Rada Medyczna zwróciła uwagę, że osoby 80+ powinny mieć pewien przywilej wyboru najszybszych terminów, ponieważ są najbardziej narażone – zauważył szef KRPM Michał Dworczyk.

Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie pracują już od pierwszych dni roku. Na bieżąco przygotowują dla uczestników sekcji warsztaty online. Spotkania te są doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań w domowym zaciszu. Poniżej przedstawiamy zajęcia, które odbyły się w minionym tygodniu:
W niedzielę, 10 stycznia 2021 roku z inicjatywy Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka w ciągu 4 godzin udało się zebrać rekordową ilość 32 litrów krwi.
W 2021 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (jeden w Rzgowie) oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z powodu pandemii, do odwołania obowiązuje zasada, że zainteresowany kontaktuje się z prawnikiem telefonicznie, drogą pocztową  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Radni na XXXI sesji wybrali nowy skład Rady Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia na kadencję 2020-2024. Taka rada składa się z przewodniczącego – burmistrza lub osoby wskazanej przez niego na przewodniczącego, 5 przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską oraz przedstawiciela wojewody łódzkiego.


Trwa ogólnopolska zbiórka na lek dla śmiertelnie chorej 9-miesięcznej Mai Kwiatkowskiej. To lek najdroższy na świecie – kosztuje ponad 10 milionów złotych. Trzeba się spieszyć, bo Maja waży obecnie 10 kilogramów, a lek można podać najpóźniej, gdy dziewczynka zbliży się do wagi 13,5 kilograma!

Kochani, już 10 stycznia w godzinach 9-13 w hali Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie  odbędzie się kolejna zbiórka krwi - zapowiada Marcin Bartoszek, przewodniczący Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka. - Oczywiście te wydarzenie nie może się odbyć bez Was. Zbiórka będzie bardziej urozmaicona dzięki partnerom akcji, którzy przygotowali dla krwiodawców cudowne niespodzianki. Dziękujemy, że jesteście z nami i miejmy nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej.

W ostatnich tygodniach roku 2020 instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie przygotowali dla uczestników sekcji warsztaty online. Spotkania te są doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań w domowym zaciszu. Poniżej przedstawiamy zajęcia, które odbyły się w minionych, ostatnich tygodniach roku:
Jak poinformowała Elżbieta Olszańska z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, liczba mieszkańców gminy Rzgów wyniosła 10 177 osób. Od długiego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa. Tendencja jest wynikiem kilku czynników: dodatniego, ale nie każdego roku (!) przyrostu demograficznego oraz przeprowadzek mieszczuchów z Łodzi i Pabianic.
Aż 133 razy jednostka OSP Rzgów interweniowała w różnego radzaju zdarzeniach. W większości interwencje rzgowskich druhów to zdarzenia drogowe (kolizje, wypadki). Niestety, nawet kilkanaście minut przed zakończeniem starego roku, jednostka interweniowała w poważnie wyglądającej kolizji drogowej w Rzgowie na ulicy Pabianickiej (droga karajowa nr 71).

W dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyło się oficjalne przekazanie nowego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Wartość zakupionego sprzętu to 50 000,00 złotych, z czego 99 % to dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a tylko jeden procent to wkład własny gminy Rzgów. W uroczystości przekazania uczestniczył Pan Piotr Cieplucha, doradca wojewody łódzkiego, który w sposób szczególny zaangażował się w proces pozyskania środków na niezbędne wyposażenie.