Ulica Jagodowa w Prawdzie doczekała się utwardzenia. Apelowały o to osoby posiadające tutaj swoje nieruchomości. Utwardzenie drogi, jeszcze niedawno gruntowej było możliwe na skutek dobrej współpracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i  nadleśnictwa. To nie jedyna droga gruntowa, którą ostatnio gmina utwardziła.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla jeszcze większej wygody zainteresowanych osób będzie przeniesiony z pierwszego piętra na parter budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, do pokoju numer 8. W tym miejscu, mimo wszelkich ułatwień w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dla osób niepełnosprawnych, będzie on jeszcze bardziej dostępny. Terminy przyjęć pozostają bez zmian, o nich poniżej.
Ze stojącego w parku pomnika zdemontowano orła, który zostanie poddany renowacji. Tak orzeł, jak i tablica odwrócone zostaną w drugą stronę, aby pomnik nie stał tyłem do alejki parkowej i przechodzących mieszkańców.
Każdego dnia na budowie Domu Kultury pracuje kilkudziesieciu ludzi i ciężki sprzęt. W tej chwili słupy konstrukcyjne są gotowe do betonowania, a nad powierzchnią trzymetrowego wykopu wyrosły fragmenty ścian parteru. Część prac odbywa się jeszcze pod ziemią.
Niebawem może zostać oddana do użytku rozbudowana świetlica wiejska w Gospodarzu. Do zakończenia prac brakuje już jedynie urządzenia nieodzownego pomieszczenia gospodarczego. Rozbudowa tej świetlicy jest jedną z większych inwestycji tego typu w gminie Rzgów w ostatnich latach. Wydatki poniesione na nią w ciągu trzech lat to kwota rzędu 341 tysięcy złotych.
Studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego wracają do Starowej Góry. Wiosną zebrali bardzo ciekawy materiał etnograficzny, który jest opracowywany i który wymaga pewnych uzupełnień. Studenci pod opieką Profesor Ewy Karpińskiej realizować będą prace w terenie do 8 lipca. W załączeniu list zawierający informacje o studenckim projekcie.
Jarosław Rychlewski od początku lipca pełni obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Objął tę funkcję po rezygnacji z pracy dotychczasowego dyrektora tej instytucji.
Mieszkańcy gminy Rzgów znają Jarosława Rychlewskiego między innymi z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, z którym jest związany od 30 lat.
Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
W sobotę, 30 czerwca o godz. 13 w Rzgowie rozpoczną się uroczystości, związane z pogrzebem kościelnego Jacka Sztandora.
Gmina Rzgów należy od 2001 r. do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, największej organizacji samorządowej w Polsce. Kilka dni temu w Poznaniu obradował kongres ZGW z udziałem Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa.
Oficjalny certyfikat włączenia Rzgowa do sieci Cittaslow – miast dobrego życia odebrała delegacja w składzie: Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Anna Malinowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz radny Leszek Chwiałkowski. Ceremonia była wstępem do Zgromadzenia Ogólnego Cittaslow, które odbyło się właśnie we francuskim mieście Mirande.
Na sesji Rady Miejskiej 27 czerwca Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa wniósł o obniżenie swego wynagrodzenia. Miało to związek z rozporządzeniem Rady Ministrów o 20-procentowym obniżeniu wynagrodzenia szefów samorządów lokalnych. Burmistrz argumentował, że nie chce złamać prawa, a konkretnie ustawy o finansach publicznych.
Pod klawiszem [„Rzgów Nasza Gmina” – wydanie internetowe] na stronie głownej, jest opublikowany najnowszy, 268 numer naszego miesięcznika. Zachęcamy do czytania. Wystarczy „kliknąć” na klawisz zlokalizowany na stronie głównej lub bezpośrednio w poniższy link:
Rzgów Nasza Gmina nr 268

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ
Od mszy w intencji inicjatorów budowy pierwszej remizy OSP Rzgów rozpoczęły się wieczorem 28 czerwca uroczystości związane z odłonięciem obok ratusza - granitowego kamienia z metalową płaskorzeźbą i tablicą pamiątkową, który ma ją upamiętnić w świadomości przyszłych pokoleń. Jak mówił przed odsłonięciem symbolicznego kamienia druh senior OSP Zenon Strycharski, ideę upamiętnienia remizy udało się zrealizować po kilkudziesięciu latach. W uroczystościach wzięli udział m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej, Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a także Krzysztof Supera, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach.