Aktualności - Gmina Rzgów
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wtorkowe dyżury radnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie zostają bezterminowo odwołane.
Z radnymi można się kontaktować drogą poczty elektronicznej.
Wszystkie adresy e-mail oraz udostępnione numery telefonów kontaktowych znajdują się na stronie podmiotowej BIP Urzędu pod linkiem:
http://bip.rzgow.pl/index.php?gid=0d4cea1ecc35766a60fce2fc0f2499ff&lpos=0_0&rpos=-1_-1#menuscroll
Fot. przykładowe/Włodzimierz Kupisz
W przetargu ogłoszonym na wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ledowego ulicy Przyrodniczej i Widokowej w Konstantynie, wzięło udział czterech przedsiębiorców. Wygrała firma ze Zgierza, która zainstalowała właśnie maszty z oprawkami ledowymi wzdłuż ulicy Gontowej w Starowej Górze
Kosztem niespełna 42 tysięcy złotych wykonano instalację elektryczną oraz ledowe oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze.
Na budowie świetlicy wiejskiej w Starej Gadce doprowadzono wodę i kanalizację do budynku, a gaz do ogrodzenia. Nitka gazowa do budynku ma być wykonana do końca czerwca 2020 r.
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, osoby które maja potrzebę uzyskania zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem proszone są  o NIEPRZYCHODZENIE do przychodni, ale o przesłanie prośby o wystawienie zwolnienia lekarskiego  drogą e-mailową na adres:
pielegniarki@gpz.rzgow.pl
W treści należy podać:
1. Imię i Nazwisko oraz PESEL rodzica/opiekuna
2. Imię i Nazwisko oraz PESEL dziecka
3. Termin sprawowania opieki nad dzieckiem
4. Opisać co dolega dziecku
Pacjenci, którzy potrzebują uzyskać receptę na leki stale przyjmowane, skierowanie do poradni specjalistycznej lub badanie laboratoryjne proszeni są o przesyłanie takiej informacji drogą e-mailową na adres: pielegniarki@gpz.rzgow.pl lub telefonicznie: 42 280-75-55
Podczas XX sesji Rada Miejska w Rzgowie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego.  Ma to związek z wniesieniem do Sejmu - przez Senat RP - projektu ustawy o ŁOM. Gmina przystąpi do związku metropolitalnego, o ile ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i wejdzie w życie.
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.03.2020 r.  informujemy, że od 16 do 29.03 2020 r. włącznie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  zamknięte zostają wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce raz GOK, GOSTiR i Biblioteka Gminna w Rzgowie.
Zaplanowane na 16.03.2020 r. przyjmowanie zeznań podatkowych w UM w Rzgowie zostaje odwołane.
Od 17 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie będzie możliwość konsultacji wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim pragniemy życzyć wytrwałości i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Jednocześnie dziękujemy Państwu za trud codziennych obowiązków, za wielki społeczny wysiłek na rzecz lokalnych społeczności, za inicjowanie i organizowanie spotkań, za integrację mieszkańców, wytrwałość w realizacji podejmowanych działań.
Rada Miejska w Rzgowie podczas XXI sesji przyjęła uchwałę, zmieniającą statut Gminnego Ośrodka Kultury, pochodzący z 18 grudnia 2013 r. Zmieniony statut przegłosowało 14 radnych przy jednym głosie wstrzymujacym się - na 15 rajców obecnych na sali.

W rzgowskim ratuszu doszło do spotkania radnych, władz gminy Rzgów z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Goście przekazali wiadomość, że firma rezygnuje z inwestycji kontrowersyjnej dla wielu naszych mieszkańców.
10 marca 2020 r. (wtorek) dyżur pełnią: w godzinach 14:00 - 17:00 przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka, w godzinach 15:30 - 16:30 radny Kordian Skalski. Dyżur odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. 37 na piętrze.
Fot. przykładowe/Włodzimierz Kupisz