Aktualności - Gmina Rzgów
Dziś, tj. 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Samorząd rzgowski składa  Bibliotekarzom Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz Bibliotekarzom szkolnym najserdeczniejsze gratulacje z okazji święta. Chcemy wyrazić wdzięczność za dotychczasową  współpracę oraz zadowolenie z Waszej szlachetnej działalności na rzecz lokalnej społeczności.
Święty Stanisław Biskup Męczennik jest patronem rzgowskiej parafii. Widnieje na herbie miasta, który w obecnej formie został zatwierdzony oficjalnie w maju 2001 r. Wraz z przywróceniem praw miejskich Rzgowowi, herb stał się herbem gminy i miasta Rzgów.


Przypadający w piątek 8 maja 2020 r. Dzień Bibliotekarza i rozpoczynający się Tydzień Bibliotek świętujemy podwójnie, bo jest to jednocześnie oficjalny termin uruchomienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie po kilkutygodniowym zamknięciu. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki, oddania lub wypożyczenia książek. 
W czwartek, 7 marca Bogdan Migdał, prezes Zarządu Centrum Handlowego "Ptak" w Rzgowie przekazał na ręce burmistrza Mateusza Kamińskiego karton maseczek ochronnych. Trafią one do placówek oświatowo-opiekuńczych i filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzgowie. (WK)
Fot. Włodzimierz Kupisz
Rada Miejska w Rzgowie 22 kwietnia 2020 r.   przyjęła Uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Ma to związek z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Zwolnieni z podatku od nieruchomości od: gruntów, budynków oraz budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – będą  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ukazało się kwietniowe wydanie bezpłatnego miesięcznika samorządowego "Rzgów Nasza Gmina". Wydanie wyjatkowe, bo jubileuszowe. Nasza gazeta ukazuje się dokładnie od 25 lat. Artykuły i zdjęcia na ten temat zajmują całą rozkładówkę i pierwszą stronę. Jubileusz z powodu epidemii ma charakter symboliczny.  Z tej okazji Przemysław Strycharski ofiarował Gminnej Bibliotece Publicznej trzy oprawione tomy wydawnictwa z lat 1995-2006.
Szesnastolatka ze Rzgowa opuściła dom wiedząc, iż została objęta kwarantanną razem z innymi domownikami. Za naruszenie obowiązku kwarantanny  jej ojciec musi zapłacić 1 tys. zł grzywny. Kara administracyjna została nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rzgowscy policjanci prowadzą w sprawie postępowanie wyjaśniające popełnienie wykroczenia.

W środę, 6 maja 2020 r. ochotnicza jednostka chemiczno-ekologiczna OSP Grodzisko została oddelegowana do dostarczenia płynów do dezynfekcji do 12 placów publicznych i niepublicznych: przedszkola, oddziałów przedszkolnych, zerówek,  a także do żłobka.
Rzgowskie przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz żłobek w gminie Rzgów zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. Otóż, 30 kwietnia samorządy otrzymały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące wymogów organizacyjno-sanitarnych, które muszą zostać spełnione w otwieranych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wprowadzenie ich w życie wymaga czasu m. in. zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz wdrożenia procedur wewnętrznych przez dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczej.

Mieszkańcy naszej gminy zaproponowali firmie InPost nową lokalizację paczkomatu w Starowej Górze przy ul. Stropowej w okolicy sklepu "Grot".
Paczkomat InPost to system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - wygodnie, po drodze, w dogodnym czasie.
Od wtorku, 5 maja czynna jest z powrotem kasa w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Kasa przyjmuje m. in. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości czy opłaty za śmieci. Z powodu epidemii otwarto boczne drzwi do kasy od ul. Grodziskiej.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie informuje, że czeka na wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Stanie sie ona podstawą do uruchomienia placówki. Informacje o otwarciu natychmiast zostaną Państwu przekazane. Prosimy o wyrozumiałość.

Kontakt z nami: tel. 42 214 10 12 lub e-mail: kontakt@biblioteka.rzgow.pl"

Anna Malinowska
Fot. Włodzimierz Kupisz
4 maja to Dzień Strażaka, święto przypadające w dniu  św. Floriana, patrona strażaków. Z okazji Waszego Święta, rzgowski samorząd życzy Druhom i Druhnom OSP w naszej gminie oraz Strażakom zawodowym PSP w Koluszkach wytrwałości w ćwiczeniach, podnoszeniu kwalifikacji i jak najmniej wyjazdów.

Mszy święta w kościele parafialnym w Rzgowie była jedynym publicznym akcentem święta 3 maja, upamiętniającym 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Z powodu epidemii, w świątyni zgromadziło się tylko 23 wiernych, a więc tylu na ile pozwala niewielka powierzchnia kościoła. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów na ołtarzu Matki Boskiej. (WK)
Urząd Miejski w Rzgowie przekazał na ręce sołtysów wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzgów - maseczki ochronne wielorazowego użytku. Maseczki są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców lub osób chorych i starszych, które samodzielnie nie mają możliwości takich masek nabyć. Łącznie z partią przekazaną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, rozdzielono już wśród mieszkańców gminy ponad trzy i pół tysiąca maseczek.(MP)
Fot. Włodzimierz Kupisz