W środę, 3 sierpnia rozpoczęło się malowanie wnętrz Gminnej Przychodni Zdrowia. Najpierw ekipa remontowa pomaluje pomieszczenia oraz wykona drobne naprawy płytek na piętrze, a następnie na parterze. Remont będzie przebiegał bez przerywania normalnej pracy przychodni.
To już szósta wystawa z cyklu "Kolorowy Rzgów". Eksponowane prace powstały podczas pleneru malarskiego, który co roku odbywa się w Rzgowie pod koniec roku szkolnego. Do uczestnictwa są zapraszane dzieci i młodzież, którzy w mijającym roku szkolnym byli laureatami konkursów plastycznych organizowanych przez GOK w Rzgowie. W tym roku zostali również zaproszeni samorządowcy i  rodzice dzieci.
1 sierpnia o godz. 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, tak jak w całym kraju, zawyła syrena alarmowa, celem upamiętnienia 72. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dla upamiętnienia Godziny „W”, na plac przed jednostką, wyjechały pojazdy ratowniczo-gaśnicze z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Druhowie OSP oraz rzgowska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wspólnie oddali honory Bohaterom Powstania Warszawskiego. Powodem do dumy jest to, że także młodzież z OSP w Rzgowie, zaangażowała się w uczczenie rocznicy.
Mateusz Kuzik
Sekretarz OSP w Rzgowie
W  dniach 19-29 lipca Zespół  Pieśni  i  Tańca "Rzgowianie" w składzie 37-osobowym uczestniczył  w  festiwalu folklorystycznym "County-Wandering Festival" na  Węgrzech. Naszych artystów zaprosił Miklós  Karóly, dyrektor tego festiwalu. Impreza była dobrze  zorganizowana.  Wszystkie  zespoły (około 200  osób) zakwaterowano w  jednym  internacie  w  Makó ,  co  umożliwiało  spotkania i  sprzyjało  integracji. Wymieniliśmy  się  wszyscy  upominkami  i  materiałami  reklamowymi.
Od soboty, 23 lipca przebywała u nas 30-osobowa grupa starszej młodzieży o polskich korzeniach ze Starej Huty w rejonie starożynieckim na Ukrainie. Pielgrzymi autokarem przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Towarzyszy im Wiktor Luptowski, mer Starej Huty, a także polski ksiądz Adam Sekula, proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej na Ukrainie. Pątników o polskich korzeniach pożegnaliśmy dziś rano, 29 lipca.
1 VIII o godz. 17 w gminie Rzgów, tak jak w reszcie kraju – zabrzmią syreny alarmowe. Zostaną włączone dla uczczenia 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W rocznicę godziny "W", na dziedziniec jednostki OSP w Rzgowie  wyjadą również pojazdy ratowniczo-gaśnicze z włączonymi sygnałami dźwiękowymi. W ten sposób druhowie oddadzą honory bohaterskim żołnierzom konspiracji.
Klub Mitsufan organizuje 20 sierpnia w Rzgowie na terenie Ptak Fashion City przy ul. Rzemieślniczej 35 -  pierwszy piknik „Car party for all”, związany z tematyką japońskiej motoryzacji. Impreza jest organizowana przez grono pasjonatów japońskiej motoryzacji, własnymi środkami i staraniem klubowiczów.
W południe w sobotę, 23 lipca przyjechała do nas 30-osobowa grupa starszej młodzieży o polskich korzeniach ze Starej Huty w rejonie starożynieckim na Ukrainie. Pielgrzymi autokarem przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Towarzyszy im Wiktor Luptowski, mer Starej Huty, a także polski ksiądz Adam Sekula, proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej na Ukrainie.
W niedzielę, 17 lipca odbyła się w Rzgowie akcja honorowego krwiodawstwa.  Chętnych nie brakowało. Przybyło około 40 osób. Przychodziły całe rodziny, a także grupy znajomych. Niestety, nie wszyscy mogli oddać krew ze względów zdrowotnych. Łącznie zebrano 14,4 litrów cennego leku od 32 krwiodawców.  Zbiórki krwi organizowane w Rzgowie cieszą się coraz to większym zainteresowaniem.


Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła rekrutację uczestników do projektu „Sukces we własnej firmie". Projekt jest realizowany w ramach „Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim.
We wtorek, 26 lipca w godz. 10-12.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 a (parter) odbędzie się potkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach PO IR 2014 - 2020”. Jest ono adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających pomysły innowacyjne. Organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny.
W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców uruchomiona zostanie 25 lipca strona internetowa rezerwacji wizyt cudzoziemców, zamierzających złożyć wnioski o legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić o zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie rezerwacje.lodzkie.eu
28 podopiecznych Pracowni Plastycznej Irminy Kuzik z GOK-u w Rzgowie powróciło z Pleneru Malarskiego w Bieszczadach. Dzieci w drodze do Komańczy uczestniczyły w wycieczce do Kielc, gdzie zwiedziły Muzeum Zabawek oraz Jaskinię pod Kadzielnią. Wstępem do poznania Bieszczad był wieczór poświęcony rozmowom na temat zwierząt i roślin, które mogły spotkać w tym regionie.
Jeszcze do 23 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tys. zł, co oznacza, że dofinansowanych zostanie przynajmniej 30 projektów. Gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy.
W niedzielę 17 lipca, po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. Osoby zainteresowane będą mogły oddać ten cenny lek od godz. 10 do 13 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który zaparkuje na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.