Aktualności - Gmina Rzgów
Przebudowywana jest druga część ulicy w Grodzisku od zmodernizowanego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku granicy administracyjnej Rzgowa. Największy postęp prac widoczny jest na chodnikach, zjazdach, a także gotowe są niektóre odcinki rowu odpływowego wyłożone prefabrykowanymi elementami betonowymi.
Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”. Ponad miliard złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m .in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane wśród firm z Łódzkiego. Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a na szczegółowe pytania odpowiedzi udzielą doradcy Łódzkie dla biznesu. Najbliższe spotkanie, które mogłoby zainteresować przedsiębiorców z gminy Rzgów, rozpocznie się 6 lipca o godz. 10 w Brzezinach w Zespołe Szkół, ul. Konstytucji 3 Maja 5.
W sobotę, 21 czerwca 2020 r. w gminie Rzgów został ustanowiony nowy rekord honorowego krwiodawstwa: zarejestrowano 59 osób, a rygorystyczne wymogi zdrowotne spełniło 41 dawców. Pobrano 18 litrów 450 mililitrów krwi, której tak bardzo potrzeba szczególnie w okresie wakacyjnym m.in. do operowania rannych w wypadkach drogowych.
Mieszkańcy Gospodarza i Rzgowa pamiętają go przede wszystkim z dożynek gminnych i powiatowych, bo przez kilkanaście lat podstawiał bezpłatnie zaprzęg i powóz dla uatrakcyjnienia uroczystości. 27 czerwca 2020 r. pożegnaliśmy Jana Sobczaka na mszy pogrzebowej w kościele parafialnym w Woli Zaradzyńskiej.
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie organizuje konkurs plastyczny pod hasłem "Witaj lato". To propozycja dla uzdolnionych manualnie dzieci i młodzieży. Konkurs plastyczny polega na przygotowaniu w dowolnej technice oraz w dowolnym formacie pocztówki z wakacji. Fotografię lub skan pracy wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać na adres kontakt@gok.rzgow.pl.
Po południu, w środę 1 lipca 2020 r.  przed Domem Kultury w Rzgowie odbył się happening charytatywny. Zorganizowali go artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” ze wsparciem pracowników kultury, a w szczególności dyrektor GOK Joanny Papugi-Rakowskiej. O oprawę taneczną występu zadbała Renata Furga, a oprawę muzyczna zapewnili: Jarosław Rychlewski i Marek Binkowski, a śpiewał m. in. Mateusz Tomaszewski.
W ramach akcji letniej "Wakacyjne inspiracje artystyczne", Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie organizuje konkurs wokalny "Piosenka z wakacji". Odbędzie się w formie online - karta zgłoszenia oraz nagrany wybrany utwór o tematyce wakacyjnej prosimy przesyłać na adres gokrzgow@gmail.com.
W Starej Gadce zbliża się do końca budowa alei pieszo-rowerowej. To obecnie jedna z największych inwestycji w gminie Rzgów. Jest to wspólna inwestycja powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Rzgów. Koszt całego przedsięwzięcia to 1 mln 46 tys. zł. Wykonawca z Andrespola przygotowuje obecnie ścieżkę do zaasfaltowania. Trzeba zainstalować barierki z łańcuchami na pozostałej części budowanego odcinka. Wykonywane są ostatnie prace przy stabilizacji podłoża przed wylaniem asfaltu. Brukowanie chodnika dobiegło końca i zaczęło się sprzątanie.
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podpisał umowę z przedsiębiorcą z Aleksandrowa Łódzkiego na instalację 23 klimatyzatorów w Gminnej Przychodni Zdrowia, zarówno w budynku głównym, jak i w budynku rehabilitacji.

Niezwykłą popularnością cieszą się wakacje dla najmłodszych zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Radosława Bubasa, pozostały już tylko pojedyncze wolne miejsca.  Rozkład zajęć na trzech tygodniowych turnusach prezentujemy na plakacie organizatora poniżej.  Jedną z atrakcji są odwiedziny na fermie kóz w Grodzisku. Tu powstają różne gatunki serów kozich.  Z półkolonii GOSTiR, czyli  zorganizowanego wypoczynku skorzysta 135 uczestników. (WK)
Na zdj. kozy z farmy w Grodzisku
Fot. Groser
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przygotowuje się do stworzenia nowej  oferty artystycznej i zachęca do wypełnienia ankiety "Diagnoza oczekiwań mieszkańców gminy Rzgów odnośnie warsztatów artystycznych", organizowanych przez placówkę. Pozwoli to jak najlepiej dostosować  ofertę do potrzeb mieszkańców gminy Rzgów. Zachęcamy do wspólnego tworzenia kierunku działania nowego ośrodka.
Aż 79% uprawnionych do głosowania wzięło udział w niedzielnych wyborach prezydenckich w Guzewie. To najwyższa frekwencja w naszej gminie. Niewiele mniej zmobilizowani byli wyborcy ze Starej Gadki – zagłosowało 78%. Najniższą frekwencję odnotowano w Kalinie – 69%. Średnia gminy Rzgów, to 74,16%. W powiecie łódzkim wschodnim większe zainteresowanie wyborami było tylko w gminie Nowosolna.
Dziękujemy Wam za wszystkie starania, które włożyliście przez ostatnie dziesięć miesięcy w wychowanie oraz edukację naszych dzieci i młodzieży. Wierzymy, że wysiłek ten przyczyni się do kształtowania kolejnych pokoleń ludzi mądrych i szlachetnych…
Zdajemy sobie sprawę, że w tym roku szkolnym wymagało to szczególnego trudu. Z Nauczycielami z oddaniem dzielili go Rodzice, którym również pragniemy za to serdecznie podziękować.
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Urząd Miejski w Rzgowie informuje o ogłoszonym konkursie o wsparcie z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii.
Celem jest zwiększenie konkurencyjności MŚP , działanie nr 2.3.1: Innowacje w MŚP.