Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grała już po raz 26. Celem tegorocznego Finału, który odbędzie się 14 stycznia jest pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Dzieci z grupy teatralnej „Maska” działającej przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie mogą jeszcze lepiej rozwijać swoje talenty.
Zespół muzyczny „Potok” z gminy Moszczenica był wykonawcą pięknych kolęd w góralskiej aranżacji, których wierni mogli wysłuchać w czasie mszy świętych i przed nimi odprawianych w kościele pod wezwaniem Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie z okazji święta Trzech Króli. Tego dnia równie piękne koncerty kolęd dali „Rzgowianie” i „Sempre Cantare”.
Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków do konkursu na programy profilaktyczne przeciwdziałające cukrzycy w województwie łódzkim.
Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć drugi etap prac na ulicy Tuszyńskiej i będzie on kontynuacją robót, które w ostatnim kwartale ubiegłego zakończyła Gmina Rzgów. Polegały one na odwodnieniu tej ulicy od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej w Rzgowie. Dzięki nowej i prawidłowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wody roztopowe i deszczowe nie będą zalewały drogi i okolicznych posesji ponieważ zostaną one odprowadzone szczelnym systemem do rzeki Strugi. Drugi etap to roboty typowo drogowe.
Z inicjatywy Mateusza Kamińskiego, Burmistrza Rzgowa odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie wójtów gmin sąsiadujących w gminą Rzgów. Tematem były przedsięwzięcia, które mogłyby być realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W dniu 10 stycznia o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100a w Starowej Górze odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Grupowego Programu Dofinansowań na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie obniżenia kosztów w trzech mediach (energia, CO, CWU).
W 2018 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą trzy mobilne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego mobilnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.
Urząd Miejski w Rzgowie rozpoczął akcję przekazywania mieszkańcom płóciennych ekologicznych toreb z logo Gminy Rzgów na zakupy. W zamyśle burmistrza Mateusza Kamińskiego celem akcji jest promocja proekologicznych zachowań, ale też dbałość o zasobność mieszkańców gminy, którą może nieco nadwyrężać wprowadzona w Polsce ustawa o opłatach za opakowania.
Z okazji święta Trzech Króli msze święte w kościele pod wezwaniem Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie o godzinie 10.00 i 11.30 będą ozdobione kolędami w góralskiej aranżacji zespołu muzycznego „POTOK”.
Również przed mszami będzie można posłuchać kolęd i wspólnie z zespołem je pośpiewać.
Tego samego dnia o godzinie 18.45 również w rzgowskim kościele parafialnym będzie można wysłuchać kolęd w wykonaniu ZPiT „Rzgowianie” i „Sempre Cantare”.
Radni Gminy Rzgów podjęli na ostatniej ubiegłorocznej sesji uchwałę o przyjęciu „Strategii rozwoju gminy Rzgów”. Jest ona podstawowym dokumentem długofalowej polityki, tworzącym niezbędną platformę współpracy, wszystkich zainteresowanych stron w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego (na poziomie gminy, powiatu oraz województwa), administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców gminy Rzgów, którzy wypowiadali się o sytuacji i potrzebach Gminy. Ten niezwykle ważny dla rozwoju Gminy Rzgów dokument ma niezależne opinie, między innymi, rady biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i organizacji rolniczych.
W Starowej Górze Urząd Miejski w Rzgowie zainstalował nowe lampy przy ul. Kasztanowej, Wiekowej i Mieszka II.
W Czyżeminku.....
Budżet Gminy Rzgów na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie. Na XLV Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, która odbyła się 28 grudnia wszyscy radni głosowali za przyjęciem budżetu zaproponowanego przez Burmistrza Gminy.
Zdrowia, pomyślności i bezpieczeństwa we wszystkich sferach oraz niech życie przerasta marzenia w Nowym 2018 Roku życzą w imieniu rzgowskiego samorządu i wszystkich radnych: Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Mateusz Kamiński – burmistrz, Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli zwierząt o szczególną dbałość o czworonożnych pupili podczas nocy sylwestrowej. Apel w załączniku.