5. rocznica śmierci burmistrza Konrada Kobusa - Gmina Rzgów

5. rocznica śmierci burmistrza Konrada Kobusa

zdjęcie
Po krótkiej i ciężkiej chorobie 27 marca 2016 r. zmarł Konrad Kobus (49 lat), burmistrz Rzgowa. Flagi gminne opuszczono do połowy masztów, a te wywieszone na budynkach przybrano kirem. Na znak żałoby o północy z niedzieli na poniedziałek wielkanocny zawyły syreny strażackie w gminie Rzgów.
Konrad Kobus urodził się  9 października 1967 r. w Rawie Mazowieckiej. Funkcję burmistrza pełnił od 9 grudnia 2014 r. W II turze wyborów samorządowych zdobył 1523 głosy. W programie wyborczym akcentował, że kadencję zamierza poświęcić podniesieniu standardów życia mieszkańców: pragnął rozbudowy i podwojenia przepustowości oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce,  poprawy jakości dróg i budowy nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury.


Legitymował się wyższym wykształceniem uniwersyteckim ekonomiczno – socjologicznym. Ukończył studia podyplomowe w Politechnice Łódzkiej.

Od 1 marca 2005 r. do 30 września 2007 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na stanowisku inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Rzgowie. Poznał wtedy procedury samorządowe i problemy mieszkańców.  Najdłużej, bo od  1 października 2007 r. pracował jako dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Z problemami  samorządowymi zapoznał się również w latach 2006-2010 jako radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W polityce związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Od 2008 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Powiatowego PSL powiatu łódzkiego wschodniego. W ostatnich latach życia był skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego  PSL w Łódzkiem.


W 2011 r. kandydował do Senatu RP. 19 lutego 2015 r. w okresie sprawowania funkcji burmistrza Rzgowa pełnił rolę gospodarza swej Małej Ojczyzny – gminy Rzgów podczas wizyty delegacji rządowej na czele z Januszem Piechocińskim, prezesem PSL, wicepremierem, ministrem gospodarki.

Był człowiekiem skromnym. Oddzielał pracę w samorządzie od życia rodzinnego. W młodości uprawiał różne sporty: zapasy, podnoszenie ciężarów, koszykówkę. Odnosił sukcesy sportowe.

Włodzimierz Kupisz

powrót