25 przedsiębiorców z gminy Rzgów skorzystało z kampanii informacyjno-promocyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego… W poniedziałek, 29 sierpnia na cały dzień w godz. 10-17przed strażnicą OSP Rzgów stanął autokar, którego personel udzielał informacji i przygotował prezentacje dla zainteresowanych przedsiębiorców. Z założeniami kampanii zapoznał się Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.
Rzadko się zdarza, aby na koncertach plenerowych publiczność nagradzała owacją na stojąco występujących artystów. Tak zdarzyło się jednak w Rzgowie i to dwukrotnie w trakcie koncertu i po bisie Anny Cymmerman, łódzkiej sopranistki światowej sławy. Kiedy kończył się występ kabaretowy innej gwiazdy Dni Rzgowa – Andrzeja Grabowskiego nie było już widać z poziomu widowni, czy jest owacja na stojąco, bo estradę otaczało już morze głów.
Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej w Kalinku. Prace te prowadzi forma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego. Prace powinny być zakończone w październiku 2016 roku. Przyjęta technologia prac zmusiła wykonawcę do takiego opracowania organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie przejezdności tej drogi do końca sierpnia. Gmina Rzgów zrobi wszystko, żeby zapewnić możliwość przejazdu tą drogą dla autobusów i mieszkańców, którzy dowożą dzieci do szkoły.

Referat Gospodarki Komunalnej - na prośbę Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa - przedłużył barierki ochronne od strony bramy kościelnej w kierunku parkingu pracowników ratusza przy ul. Grodziskiej. Było to podyktowane względami bezpieczeństwa pieszych, którzy przechodzili ulicę w miejscach niedozwolonych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
A oto program Dni Rzgowa, które zaplanowaliśmy w parku im. Adama Mickiewicza
godz. 14 Rozpoczęcie - występ Rzgowskiej Orkiestry Dętej
14-15.30 Blok dla dzieci Teatr Króla
Bajka:
„Dobry uczynek chowam do skrzynki”
„Cień”
Grupa Livero
Miron Ossowski będzie doradzał burmistrzowi Rzgowa w sprawach związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, przede wszystkim środków europejskich. Doświadczenie w tym zakresie zdobył już w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim.
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie wygrała konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w szkołach podstawowych na terenie gminy Rzgów oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w gminie Rzgów. 1 czerwca 2016 r. Rada Miejski w Rzgowie przyjęła ów program zaplanowany na lata 2016-2018.
Informatyk, nauczyciel przyrody i zajęć technicznych wygrał konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalinie. Dyrektor jest magistrem inżynierem mechanizacji rolnictwa, absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Urodził się w Poddębicach. Od 30 lat mieszka w Kalinie w domu nauczyciela.
Firma „Jantar” informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z gminy Rzgów będzie odbywać się od 1 września do 15 października wyłącznie na zgłoszenie telefoniczne 510-188-588, 42-227-84-88  Uwaga! w godzinach 8-16
rzgow@8888.pl
siedziba firmy Rzgów, ul. Literacka 83
Do września ul. Nasienna w Rzgowie na odcinku 931 metrów bieżących zmieni się nie do poznania w związku z budową chodnika, krawężnika i za sprawą przebudowy indywidualnych wyjazdów z posesji.
W niedzielę, 21 sierpnia w Babichach odbyła się XV edycja wyścigów wraków samochodowych Parszywa Wrak Race Inferno. Puchary najlepszym załogom wręczyli: Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa oraz Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na jeden dzień zawita do Rzgowa, 29 sierpnia w godz. 10-17. Autobus zaparkuje przed budynkiem OSP.  Eksperci przeprowadzą indywidualne konsultacje z zakresu funduszy europejskich oraz spotkania informacyjno – szkoleniowe. Ich adresatami są, między innymi, przedsiębiorcy, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, nauki i edukacji.
Wzdłuż ul. Ogrodowej w Starowej Górze kończą się prace przy budowie rowu odwadniającego. Rów znajdował się tutaj przed laty, ale został zasypany. Zawiodły próby uzyskania zgody właścicieli posesji na wykopanie krytego rowu odwadniającego, przecinającego ich działki w kierunku ul. Szczytowej. Aby jednak zapobiec podtapianiu ul. Ogrodowej w czasie ulewnych deszczy, zdecydowano się odtworzyć dawny rów oraz zbudować przepust pod wyjazdem z jednej z posesji.
Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
Inferno, czyli samochodowe piekło na ziemi to motyw przewodni wyścigów XV Parszywa Wrak Race, które zaplanowano w niedzielę 21 sierpnia w Babichach. Sierpniowa edycja jest dedykowana zawodnikowi, który uległ wypadkowi.
Wyścigi polegające na przejechaniu pętli po bezdrożach i niewielkich wzniesieniach, pełnych zakrętów i dziur potrwają od godz. 10 do 16, kiedy to przewidziano rozdanie pucharów zwycięzcom. Gmina Rzgów objęła imprezę patronatem honorowym.