Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że z uwagi na przynależność Rzgowa do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE, uzyskaliśmy informację o możliwości uczestniczenia w konkursie REBELPIN Fashion Awards by ACTE, który ma się odbyć w dniach 3-7 lipiec 2018 r. w ramach Berlin Fashion Week.
Właściciele 80 posesji w gminie Rzgów zgłosili do Urzędu Miejskiego wnioski o dotacje na usunięcie azbestu z ich terenu. Do niedawna właściciele takich nieruchomości musieli sami indywidualnie starać się o dofinansowanie na usuwanie tego rakotwórczego materiału. Po opracowaniu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Program Usuwania Azbestu, Gmina systemowo pomoże w uzyskaniu dotacji na ten cel. W najbliższym czasie Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dotacje na usuwanie azbestu.
Koszt usunięcia azbestu znajdującego się na naszym terenie to ok.2,7 mln zł. Dofinansowania pierwszej kolejności otrzymają mieszkańcy, którzy mają go luzem i jest on traktowany jako odpad oraz ci którzy posiadają ten materiał w bardzo złym stanie technicznym.
OSTRZEŻENIE IMGW Biura Prognoz Meteorologicznych:
Zjawisko: Opady śniegu, zawieje/zamiecie śnieżne.
Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie rozpoczną 21 marca pożegnanie zimy. O godzinie 9:00 dzieci pod opieką wychowawców oraz pracowników GOSTiR wyruszą na  poszukiwanie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny.
W ubiegłym roku poszukiwania zakończono sukcesem, a jak będzie w tym roku?
Już niebawem rozpocznie się budowa nowego Domu Kultury w Rzgowie. Ekipy wykonawcy właśnie rozpoczęły przygotowanie placu budowy – przywieziono kontenery, które będą wykorzystywane przez budowlańców, wyznaczono ogrodzenie placu budowy. Nowy dom kultury w Rzgowie może być gotowy już na jesień przyszłego roku.
Anna Wydra, sołtys z sołectwa Guzew-Babichy reprezentowała sołtysów z Gminy Rzgów na uroczystościach z okazji Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, które odbyły się 11 marca w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Z okazji Dnia Kobiet odbył się w Hali Sportowej GOSTiR niezwykle uroczy koncert „Światowe przeboje we dwoje”, duetu Anny i Romualda Spychalskich, ale okolicznościowe serdeczności trafiły się także mężczyznom.
Kto może otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w jakiej wysokości oraz na jakie cele - na te pytania bezpłatnie odpowiedzą doradcy energetyczni WFOŚiGW po telefonicznym lub meilowym skontaktowaniu się z nimi.
Pierwszą okazją do zadawania pytań były konsultacje z doradcami, które z inicjatywy  Urzędu Miejskiego w Rzgowie zorganizowano 5 marca. Nawiązywało ono do działań wynikających z przygotowanego przez Urząd Miejski w Rzgowie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”.
14 marca (środa) odbędą się w Rzgowie bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są one adresowane do kobiet między 50 a 69 rokiem życia.
Przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie trwa budowa kotłowni gazowej. Inwestycja wraz z całą infrastrukturą techniczną to koszt ponad pół miliona złotych.
Z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności za to, co każda z Was codziennie wnosi do naszego życia.
Życzymy Paniom, aby w podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały radość i poczucie samorealizacji.
Szanowne Panie! Życzymy Wam dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha. My, mężczyźni, wiemy, ile znaczy Wasza obecność dla harmonii wspólnego życia, spokoju domów i dla szczęścia rodzin.
inicjatywy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i Referatu Inwestycji oraz burmistrz Mateusz Kamiński odbyli spotkanie z przedstawicielami łódzkiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.
Poniżej komunikat ARiMR oraz druk oświadczenia.
W dniu 5 marca 2018 Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpowiadali jak uzyskać dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Spotkanie z ekspertami WFOŚiGW zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Nawiązywało ono do działań wynikających z przygotowanego przez Urząd Miejski w Rzgowie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”, który został przyjęty uchwałą przez radnych na sesji w ostatnim dniu lutego.