Aktualności - Gmina Rzgów
W dniu 24 czerwca podczas XXV sesji RM w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa - Mateusz Kamiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. Wcześniej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Gmina Rzgów zajęła II miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok (awans o jedną pozycję w stosunku do poprzedniej edycji).
Promesę dotyczącą zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała OSP Rzgów. Na pojazd przeznaczono 200 tys. zł dotacji budżetowej ze środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 360 tys. zł ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW, a ze środków własnych i samorządowych ma pochodzić 200 tys. zł.
W związku ze stanem epidemii obowiązuje zmieniona organizacja pracy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. Pacjenci wpuszczani są do budynku tylko wtedy, gdy ich osobista wizyta u lekarza jest absolutnie konieczna. Wcześniej trzeba poddać się mierzeniu temperatury i wypełnić stosowną ankietę mającą określić ryzyko, że dana osoba jest zakażona koronawirusem… Rozmawiamy z lek. med. Agnieszką Bratkowską, specjalistą medycyny rodzinnej, zastępcą dyrektora rzgowskiej przychodni.
Do 25.06 trwają zapisy na zajęcia wakacyjne dla dzieci zorganizowane przez GOSTiR oraz GKds.RPA. Zajęcia odbywać się będą od 29.06.2020 do 17.07.2020 w godzinach 9:00 - 14:00 będą to zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wycieczki i warsztaty prowadzone przez animatorów. Aby zapisać dziecko należy: wydrukować i podpisać dokumenty które znajdują się na stronie http://www.gostir-rzgow.pl/ (oświadczenie rodzica oraz regulamin i procedury COVID) Dokumenty należy podpisane dostarczyć do siedziby GOSTIR ul. Szkolna 5. Dokumenty są również dostępne w siedzibie GOSTiR. Dziecko musi posiadać aktywny karnet GOSTiR lub wykupione jednorazowe wejście na dany dzień. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
M.T
16 czerwca 2020 roku w remizie OSP Starowa Góra odbyło się przekazanie fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z treningowym defibrylatorem (AED). Fantomy zostały zakupione z funduszy Rady Sołeckiej Starowej Góry dzięki decyzji mieszkańców sołectwa podczas jesiennego zebrania wiejskiego.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować min. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców czy projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów.
#GaszynChallenge to akcja zainicjowana przez strażaków ochotników z Gaszyna w Łódzkiem, która swoim zasięgiem objęła cały kraj. Zaczęło się od pomocy dla Wojtusia – chłopca chorego na ciężką postać rdzeniowego zaniku mięśni. Teraz, gdy na jego koncie jest już pełna kwota, kolejni uczestnicy wspierają kolejne dzieci. Jako Urząd Miejski w Rzgowie wybraliśmy Maję Kwiatkowską z Woli Rakowej.
Nie żyje Piotr Hajduk. Były wieloletni sołtys Starej Gadki (w latach 1991-2003) i radny Rady Miejskiej w Rzgowie (w latach 2002-2010) odszedł w poniedziałek po ciężkiej chorobie, w wieku 70 lat.
W pierwszym dniu egzaminów życzymy Wam, abyście w pełni wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Dużo wiary we własne siły, wymarzonych zadań i tematów oraz połamania długopisów! A wyniki, które uzyskacie, niech pozwolą Wam zrealizować życiowe plany i marzenia…
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) burmistrz Rzgowa – gminny komisarz spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Rzgów. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.
W czwartek,11 czerwca nad stawem przy ul. Zielonej odbyły się tradycyjne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Dopisała pogoda, jak i uczestnicy, których było dużo jak nigdy, Zawody wygrał Mateusz Gruszka ze Starej Gadki, który złowił 7 szt ryb, II miejsce zajął Wiktor Gładysz z 9 szt ryb,  III miejsce Nadia Bednarska, która złapała 8 szt ryb. Następne miejsca zajęli: Kamila Juskiewicz , Bartosz Kubas, Oliwia Cichosz, Alicja Kaźmierczak, Aleksander Socha

Zdarzyło się, że małżeństwo na kwarantannie próbowało złożyć zamówienie w MOPS mniej więcej takiej treści: „ - Proszę o świeży bochenek chleba za 5,40 od Brzozowskich na sobotę na godz. 9.30”. Pracownicy socjalni, sąsiedzi, druhowie OSP, zakonnice, wolontariusze Caritas pomagają jedynie osobom, które nie mogą same opuścić mieszkania.
Mieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze i Starej Gadce powinni niezwłocznie przyłaczać się do nowej kanalizacji, a więc zarazem do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Na razie zrobiły to 903 osoby, a docelowo powinno ich być 1700 do końca października tego roku! Wielotygodniową przerwę w wykonywaniu przydomowych przyłączy kanalizacyjnych spowodowała epidemia koronowirusa - drobni wykonawcy w obawie przed zarażeniem nie podejmowali się zleceń, a właściciele posesji początkowo obawiali się wpuszczać obcych ludzi z tych samych powodów.