Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów
W sobotę, 24 września Koło Gospodyń Wiejskich Grodziska i Konstantyny obchodziło 55-lecie. Życzenia złożyli m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz gminy oraz Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Gmina Rzgów wzorowo wywiązuje się z obowiązków, związanych z prowadzeniem EMUiA - ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Taką opinię przysłała do naszego tratusza Aleksandra Jabłonowska p. o. Główny Geodeta Kraju. Oznacza to jednocześnie zaproszenie Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa do uczestnictwa w nowo powołanej  Radzie użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Rada ma działać przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii GUGiK.
W całym kraju od pewnego czasu komasuje się przetargi na mniejsze inwestycje, które łączy jakiś wspólny mianownik np. budowa drogi. W ten sposób urzędnicy skracają czas przygotowania inwestycji.
EKO KONKURS trwa dalej - przedstawiamy dzisiaj Zadanie Nr 4  (Zakładka „EKO KONKURS dla mieszkańców Gminy”). Wyniki Zadania  nr 3 prezentujemy poniżej:
Jutro, 27 września o godz.10 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie,  ul. Noworzgowska 20a odbędzie się spotkanie szkoleniowo-doradcze na temat sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i ich przeznaczenia. Organizatorzy przedstawią podstawowe wymogi i kryteria oceny wniosków oraz harmonogram naborów. Reszta informacji na plakacie w galerii artykułu. (włok)
Przez całą sobotę, 24 września w Starowej Górze na boisku sportowym przy ul. Centralnej 11 odbywały się  imprezy w ramach XI Pikniku Rekreacyjno-Sportowego. Piknik zorganizowano pod patronatem honorowym Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa. Wśród zaproszonych gości znalazł się Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Gospodarzami i współorganizatorami pikniku byłi: sołtys Anna Wielgosz oraz radny Stanisław Zaborowski.
Z przyczyn niezależnych od organizatora, trzeba zmienić termin VI Otwartych Mistrzostw o Puchar Burmistrza w Jeździe na Deskorolce. Obecnie, wciąż trwa remont skate-parku w Rzgowie. Za kilka dni organizatorzy podadzą nowy termin mistrzostw. (włok)
Fot. Włodzimierz Kupisz
W związku z prowadzoną edukacją ekologiczną przez Urząd Miejski, Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa był współorganizatorem akcji prowadzonej w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w ramach  sprzątania świata pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”.
Jeszcze kilka dni potrwa remont skate-parku w Rzgowie. Obiekt jest przygotowywany na VI Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza w Jeździe na Deskorolce.
Referat Gospodarki Komunalnej zakupił nowy samochód dostawczy do 3,5 tony. Jest to 7- osobowy opel movano z przestrzenią ładunkową. Kosztował 104,9 tysiąca złotych. Samochód będzie używany przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej do rutynowych zadań.
We wtorek, 27 września o godz.10 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie,  ul. Noworzgowska 20a odbędzie się spotkanie szkoleniowo-doradcze na temat sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i ich przeznaczenia. Organizatorzy przedstawią podstawowe wymogi i kryteria oceny wniosków oraz harmonogram naborów. Reszta informacji na plakacie w galerii artykułu. (włok)
W sobotę w godz.11-16 w Starowej Górze na boisku sportowym przy ul. Centralnej 11 będziemy spalać kalorie, a na koniec jeść pieczone kartofle prosto z żaru ogniska podczas XI Pikniku Rekreacyjno-Sportowego. Odbywa się on pod patronatem honorowym burmistrza Rzgowa.
Ponad  200 przedszkolaków oraz 350 uczniów klas I-III skorzysta z gminnego programu profilaktyki stomatologicznej „Piękny uśmiech na lata”. Konkurs na realizację tego programu wygrała Gminna Przychopdnia Zdrowia w Rzgowie.
Rok szkolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinie to nie tylko obowiązki i nauka, ale także czas na szkolne wycieczki. Jest to okazja do odpoczynku, nawiązania bliższych relacji z kolegami oraz niebanalnego poszerzania wiedzy. My ten rok rozpoczęliśmy wycieczką uczniów klasy II i III, pod wiele mówiącym tytułem: Śladami starych zawodów; kowal, wikliniarz – „Wozem drabiniastym przez wieś”.