Aktualności - Gmina Rzgów
Jak poinformował Miron Ossowski, główny specjalista ds. rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, zostaliśmy dziś, 30 listopada 2020 roku laureatem XVII Konkursu  Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Konkurs jest firmowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Od 30 listopada, od poniedziałku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie wznowiła działalność w rezimie sanitarnym: obowiązuja maseczki, dezynfekcja rąk, na korytarzu może stać 7 osób.
Listopadowe wydanie naszej gazety zdominowane jest tematyką śmieciowej rewolucji w świetle nowych cen oraz najtrudniejszej ze sztuk, czyli identyfikacji śmieci z domowych gospodarstw. Po naszej umiejętnej segregacji nie zaśmiecą naszej planety. Dla niektórych  producentów domowych odpadów ich segregacja należy do wiedzy tajemnej, z zakresu której ktoś powinien się habilitować - chociaż jedna osoba w gospodarstwie.
Niemal w tym samym czasie, gdy nastąpił odbiór techniczny rozszerzonego monitoringu miejskiego, jego zapis okazał się bardzo przydatny do konkretnej, kryminalnej sprawy.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 420 tysięcy złotych na edycję 2021 programu „Maluch+” na stworzenie 14-miejscowego żłobka gminnego na zaadaptowanym parterze budynku komunalnego w Rzgowie przy ul. Letniskowej.
W szlachetnej akcji krwiodawstwa, połączyli siły społecznicy i samorządowcy z gminy Rzgów i z powiatu pajęczańskiego. Najpierw goście z powiatu pajęczańskiego przyglądali się sposobom organizacji zbiórki krwi w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.
Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie rajcy zapoznali się z trzema opracowaniami Magdaleny Górskiej na temat lokalnej ochrony środowiska.
Raport z wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów jest tzw. raportem podsumowującym. Wynika z niego m. in. to, że mieszkańcy gminy Rzgów wytwarzają bardzo mało energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto raport analizuje zużycie energii oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w roku 2020 według sektorów (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, transport i przemysł).
25 listopada 2020 r. podczas XXX sesji, radni podjęli uchwłę w sprawie nadania nazwy Willowa nowej ulicy biegnącej od ul. Kopernika w kierunku południowym. Były jeszcze inne propozycje nazwy: Kryształowa i Paryska, ale burmistrz wraz radnymi wybrali Willową.
W Rzgowie podczas XXX sesji w dniu 25 listopada 2020 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych w 2020 roku.
Przy drodze Grodzisko-Konstantyna znajduje się ciekawostka z dziedziny fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Jest to jednoosobowy schron, którego bliźniaki opisano m. in. przy okazji remontu na stacji kolejowej Olechów, odległej zaledwie o kilkanaście kilometrów. Schron z Grodziska-Konstantyny w miejscu drzwiczek jest obity blachą, co skutecznie uniemożliwia zaglądanie do wnętrza. W odróżnieniu od innych schronów jednoosobowych, nie posiada charakterystycznych szczelin obserwacyjnych. Nie były one jednak niezbędne dla żołnierza, który na krótko chował się do środka w czasie bombardowania albo ostrzału artyleryjskiego.
Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
W dniach 21/22 listopada w 106. rocznicę bitwy na początku I wojny światowej - na cmentarzu wojennym w Starej Gadce pojawiło się dużo kwiatów. Zapłonęły liczne znicze. Miejscowi odwiedzali nekropolię. Pojawiła się delegacja z Urzędu Miasta Łodzi, która złożyła wiązankę.
Święto patronki chórów św. Cecylii to także rocznica powstania naszej rzgowskiej ”Cameraty”,  która jest z nami już 17 lat. W niedzielę, 22 listopada  odbyła się Cecyliada' 2020 - uroczysta msza święta w Dniu Patronki,”. Chórzyści zaśpiewali „Hymn do św. Cecylii”. Padły przejmujące słowa ks. proboszcza Krzysztofa Florczaka. Artyści wysłuchali życzeń burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego, zastępcy burmistrza Małgorzaty Rózgi i radnej powiatowej Edyty Waprzko.
Mateusz Kamiński podkreślał, że to naprawdę wyjątkowe święto, szczególne przeżycie. Kochani chórzyści, dobrze że jesteście - powiedział.
Na dzień 23 listopada 2020 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Łodzi informuje, że w powiecie łódzkim wschodnim w dniach 20-22 listopada zarejestrowano kolejnych 132 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie od początku pandemii - 2 288.
Chociaż z powodu pandemii zawieszono okresowo działalność punktów bezpłatnej pomocy prawnej to ta sytuacja nie będzie trwała zawsze. Burmistrz Mateusz Kamiński podpisał ze starostą Andrzejem Opalą porozumienie w sprawie kontynuowania tej działalności w roku 2021.