Aktualności - Gmina Rzgów
W zakładce „Rodziny wielodzietne” naszej strony internetowej znalazła się nowa informacja, dotycząca Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych „Gmina Rzgów”. Wydawana jest bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.
W Konstantynie, w piątek, 28 lutego 2020 r.  o godz. 11  przed obeliskiem żołnierzy II konspiracji 1944-1956 mieszkańcy zgromadzą się na modlitwie i uroczystości ku czci poległych i pomordowanych przez bezpiekę. Uroczystość z udziałem władz i zaproszonych gości upamiętni Dzień Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, przypadający 1 marca.
Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 1 marca 2020 r. punktu przedszkolnego Kornelki w Guzewie, powiązanego organizacyjnie z Przedszkolem Publicznym w Rzgowie. Punkt przedszkolny przyjmie w tym roku szkolnym  25 dzieci. Edukacją dzieci i opieką nad dziećmi zajmą się nauczycielki z przedszkola rzgowskiego. Punkt przedszkolny w Guzewie  nie będzie posiadał oddzielnej księgowości, administracji, dyrekcji, a więc nie generuje dodatkowych kosztów.
Bezpłatne spotkanie informacyjne organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Turystyka - szansą na rozwój Twojego regionu. Konkurs dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”. Spotkanie odbędzie się 6 marca 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro, sala nr 128.

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński przedstawił w środę, 26 lutego 2020 r. sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie  29 01 2020 r - 25 02 2020 r. Wydał w tym czasie 10 zarządzeń dotyczących różnych sfer działalności gminy. m. in.: 7 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Główny Inspektorat Sanitarny zaleca stosowanie niżej wymienionych środków ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu nowym koronawirusem. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.
Na widok przebierańców samochody zatrzymywały się przy skrzyżowaniu koło kościoła. Kierowcy śmiali się, uruchamiali klaksony. W restauracji na rogu przebierańcy z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wywołali niewielki popłoch i pełne zaskoczenie gości i właścicieli.
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą - gasną promyki szczęścia. 25 lutego 2020 to już rok, odkąd zgasł mój dziadek. Jan Zenon Strycharski kochany mąż, tato i dziadek. Urodził się w Rzgowie to miasteczko było jego oczkiem w głowie, znał tu każdy kąt, każdego mieszkańca, oglądał i podziwiał jak pięknieje Rzgów.
829 mieszkańców przyłączyło się do nowej kanalizacji, wykonanej w Starowej Górze i Starej Gadce. Prawie dziewięciuset pozostałych jest w trakcie składania wniosku, wykonywania przyłącza, ale wielu odkłada tę sprawę bez uzasadnionych powodów. Przyłączenia powinny potrwać do końca października 2020 roku, bo później mogą przyjść mrozy i utrudnić prace ziemno-instalacyjne. Podłączenie do nowej kanalizacji w sumie około 1700 mieszkańców jeszcze w tym roku jest warunkiem rozliczenia wielomilionowego dofinansowania unijnego. Jeśli mieszkańcy zlekceważą ten obowiązek, trzeba będzie zwrócić dotację!
Ukazał się na papierze i w postaci elektronicznej - lutowy numer "Rzgowa Naszej Gminy" - bezpłatnego miesięcznika samorządowego. W numerze przeczytamy m. in. wywiad z Radosławem Pełką, przewodniczącym Rady Miejskiej stanowiący podsumowanie ubiegłorocznej pracy samorządu. W gazecie znajdziemy również informacje o rozpoczęciu pracy Domu Kultury w nowej siedzibie, wzniesionej w ciągu niespełna dwóch lat. Przeczytamy także o otwarciu pierwszego, ale nie ostatniego Żłobka Gminnego w Guzewie. (WK)
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniu na temat :Ubój gospodarczy na użytek własny – Powiatowy Lekarz Weterynarii, ŁODR Bratoszewice. To szkolenie z zakresu uboju zwierząt poza rzeźnią, których mięso przeznaczone jest na użytek własny. 
25 lutego 2020 r. (wtorek) dyżur pełnią: w godzinach 14:00 - 17:00 przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka,  w godzinach 15:30 - 16:30 radny Kordian Skalski. Dyżur odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. 37 na piętrze.
Fot. poglądowe/Włodzimierz Kupisz
Na terenie kilku powiatów w województwie łódzkim (również powiatu ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO) pojawiły się ogniska ptasiej grypy. Odpowiednie służby przystąpiły już do stosownych działań. Zostały wdrożone procedury przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa przypominamy wszystkim hodowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad minimalizujących ryzyko przeniesienia grypy ptaków do gospodarstwa.