Aktualności - Gmina Rzgów
23 września, w niedzielę w Kalinie odbyła się impreza dla mieszkańców pod hasłem „Ocalić od zapomnienia – Kalino wczoraj i dzisiaj”. To efekt projektu współfinansowanego z budżetu województwa łódzkiego i gminy Rzgów.
Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami z funduszy europejskich na bezpłatne indywidualne konsultacje.
W czwartek, 20 września doszło w sali konferencyjnej urzędu do kolejnego spotkania na temat braku społecznej  zgody na przebieg  planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia tzw. pierścienia gazowego przez tereny Rzgowa o gęstej zabudowie jednorodzinnej.

Obchodzimy Tydzień Miast Cittaslow, miast wysokiej jakości życia mieszkańców. Z tej okazji w środę, 19 września gmina Rzgów zorganizowała piknik integracyjny dla 40-osobowej grupy opiekunów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Siedmioro podopiecznych domu pochodzi z gminy Rzgów.
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 zaprasza w środę, 19 września w godzinach 18.30-21 na bezpłatny udział w maratonie aerobowym. Zajęcia poprowadzi trójka instruktorów.
WK
Fot. Radosław Bubas
Na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Koluszkach podziękowano rolnikom za trudne tegoroczne zbiory. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta łódzki wschodni Andrzej Opala, wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, a także delegacja pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Romanowie.
PGE Dystrybucja S. A. zachęca odbiorców do korzystania z newslettera, dzięki któremu możliwe będzie uzyskiwanie drogą mailową bezpośrednich informacji o planowanych wyłączeniach dla danego obszaru.
Https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach
Fot. przykładowe
Rozstrzygnięto konkurs w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów dla Aktywnych Mieszkańców – II edycja w gminie Rzgów.  To przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez gminę Rzgów oraz Centrum Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS, finansowane  z budżetu gminy Rzgów
oraz   ze środków  Narodowego  Instytutu  Wolności - Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach unijnego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Burmistrz Mateusz Kamiński zaprosił 13 września profesora Marka Lefika na oględziny stanu obelisku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce. Profesor jest kierownikiem Katedry Geotechnik i Budowli Inżynierskich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
13 września dyrygent Izabela Kijanka w imieniu Rzgowskiego Chóru „Camerata” odebrała nagrodę pieniężną marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Marszałek Witold Stępień wręczył nagrody podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W uroczystości wzięła udział Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, która złożyła gratulacje pani chórmistrz w uznaniu artystycznych zasług Rzgowskiego Chóru "Camerata".
W poniedziałek, 17 września nastąpi zmiana adresu i siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się obecnie przy ul. Literackiej 2c  - na ul. Rawską 8 w Rzgowie. Trwa przeprowadzka siłami pracowników i transportu komunalnego. Na Rawskiej przygotowywane są pokoje dla jedenaściorga pracowników MOPS. Sześciu pracowników socjalnych będzie przyjmować interesantów w indywidualnych boksach – lekkie ściany działowe zapewnią prywatność rozmów. W wyniku remontu kapitalnego parteru, przybyło około 50 metrów kwadratowych powierzchni - właśnie dla sali obsługi podopiecznych pracowników socjalnych.
Rozpoczęły się prace murarskie przy budowie dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Umowa dotycząca kontynuacji tej inwestycji została podpisana 1 sierpnia z Przedsiębiorstwem Budowlanym z Sieradza. Wartość umowy to 299 tysięcy złotych brutto. W przetargu uczestniczyły dwa podmioty. Zwycięski oferent zapewni 100 miesięcy gwarancji.
Od 1 października w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c będzie działać oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której będzie można odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga i neurologopedę. Wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie  oraz Aleksandra Balcerak, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podpisali 13 września porozumienie w sprawie bezterminowego użyczenia na ten cel budynku przy ul. Literackiej 2c, z którego wyprowadza się nasz MOPS.