Aktualności - Gmina Rzgów
Ukazała się książka Zofii Gruszki pt. "Ludziom na pożytek. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce 1918-2018". Ta bogato ilustrowana, 80-stronicowa publikacja jest dziełem pani sołtys, druhny OSP Zofii Gruszki, która była wieloletnim kronikarzem ochotniczej jednostki strażackiej. Książka zawiera nie tylko rys historyczny OSP, ale również dzieje Starej Gadki i jednej  z największych nekropolii związanych z Bitwą Łódzką pomiędzy wojskami carskimi a pruskimi. 
Ukazał się styczniowy numer "Rzgowa Naszej Gminy", jeszcze pachnącą świeżą farbą drukarską. W samorządowym miesięczniku czytamy m.in. o rekordowym budżecie gminy Rzgów w wysokości 103,5 miliona złotych; jak radzimy sobie z usuwaniem azbestu, o tym dlaczego Rzgów nadaje się na etap  międzynarodowego wyścigu kolarskiego, a takze, w jakim celu zbudowano średniowieczne wały ziemne w Grodzisku i dlaczego musimy od miesiąca kupować węgiel za okazaniem dowodu osobistego. (WK)
1 lutego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie zmieniają się numery telefonów do:  rejestracji (42) 280-75-55, do dentystów (42) 280-75-66,
do poradni "K" - ginekolog, położna (42) 280-75-60. Na numerze rejestracji zostanie uruchomiona funkcja tzw. kolejkowania, polegająca na tym, że jeśli telefon będzie zajęty, to dzwoniący pacjent usłyszy w słuchawce komunikat, że jest kolejną osobą oczekującą na połączenie. Kiedy linia się zwolni, zostanie automatycznie połączony z rejestracją.
W niedzielę wieczorem, 27 stycznia kościół parafialny w Rzgowie był po brzegi wypełniony publicznością, która uczestniczyła w dopiero co zakończonej mszy św. I kiedy okazało się, że nikt nie zamierza wychodzić ze świątyni, od strony zakrystii wypłynął potok młodych artystów. Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie" zakończył w rzgowskiej światyni "trasę koncertową kolęd i pastorałek", która zaczęła się od goscinnych występów w Czarnocinie, Łodzi i Pabianicach. Jak powiedział ks. proboszcz Krzysztof Florczak to był jeden z ostatnich akcentów świąt Bożego Narodzenia.
25 stycznia w piątek w rzgowskim ratuszu wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu gminnym i powiatowym. Prace oceniali strażacy ochotnicy: Dariusz Krzewiński (przewodniczący jury eliminacji powiatowych), Marek Muras, Grzegorz Busiakiewicz, Henryk Zawada. W juru eliminacji gminnych zasiedli: Dariusz Krzewiński (przewodniczący), Dariusz Wankiewicz, Jan Spałka, Adam Górecki, Wojciech Pacholski oraz Adam Bednarczyk.
W ubiegłym roku na terenie działania podległym Komisariatowi Policji w Rzgowie stwierdzono ogółem 252 przestępstwa, tj. o 21 więcej niż w roku poprzednim, stąd też dynamika przestępczości ogólnej wyniosła 109,09%. Wykrywalość ogólna przestępstw w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 62,89% i zmalała o 5,94% w stosunku do roku ubiegłego. W zakresie przestępczości kryminalnej stwierdzono 183 przestępstwa (o 34 więcej niż w roku 2017), a wykrywalność w tym zakresie wyniosła 54,01% i nieznacznie zmalała, bo o 1,02% (w roku 2017 wynosiła 55,03%).
Olimpijczyk Artur Partyka, dyrektor biura organizacyjnego Halowego Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Orlen Cup przekazał 36 biletów na tę imprezę uczniom szkół podstawowych w Rzgowie i Guzewie. Mityng zaplanowano 4 lutego w Atlas Arenie w Łodzi. Zgromadzi on m. in. 5 tysięcy młodych kibiców w tym kilkuset uczestników programu „Lekkoatletyka dla Każdego”.
Konieczność urealnienia stawek za wywóz śmieci sortowanych i mieszanych zdominowała środową komisję wspólną Rady Miejskiej w Rzgowie. Choć radni przegłosują ostateczną decyzję za tydzień, już można zdradzić pewne szczegóły.
Burmistrz Rzgowa Informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z  usunięciem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Rzgów. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok.7 od dnia 28.01.2019 r. do 15.03.2019 r.


Od 1 stycznia łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których teraz zatrudnisz, będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.
Święto naszych seniorów to idealna okazja, aby podziękować babciom i dziadkom za naukę, troskę, opiekę, a przede wszystkim za obecność. Wnukowie zaprosili ich do kalinowskiej szkoły na przedstawienie pt. „Bociania podróż”. Pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Grażyny Marianowskiej, Małgorzaty Sabeli, Renaty Madej, Elżbiety Kowalik oraz przy akompaniamencie Barbary Kaczmarek, mali artyści w roli bocianów oprowadzili swoich gości szlakiem najlepszych miejsc gniazdowania w Europie.
Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).
Dziadku, drogi Dziadku
uśmiechnij się od ucha do ucha
przecież dzisiaj jest Twój dzień
W Dniu Twojego Święta szczerze Ci życzymy:
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do oglądania.
Życzeń pęki weź do serca i zawsze się uśmiechaj
Smutków niech Ci nikt nie przypomina
dziś jest przecież Twoje wyjątkowe święto!
Pragniemy, abyś sto lat żył Dziadziuniu
i abyśmy z Dziadziem zawsze byli razem
W niedzielę, 20 stycznia Zespół Pieśni i Tańca  "Rzgowianie" i ich goście koncertowali w Czarnocinie. Tam odbyło się noworoczne spotkanie połączone z Dniem Babci i Dziadka. Nasi artyści rozbawili czarnocińską publiczność. Oklaskom, gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.