Gmina Rzgów podpisała umowę z wykonawcą ze Skierniewic na rozbudowę oczyszczalni ścieków. 9 lipca ekipa wykonawcza pojawiła się na placu budowy i rozpoczęła pierwsze roboty na budowie bliźniaczego bloku biologicznego oczyszczania. Lada dzień liczba pracowników na budowie przekroczy dwudziestu i postępy będą widoczne z dnia na dzień.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego z rządowego Programu ''Rodzina 500+'', a także świadczenia z rządowego Programu "Dobry start" 300+ (wyprawka dla ucznia) na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r. oraz w wersji papierowej , czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r..
Zajęcia wakacyjne zorganizowane przez GOSTiR oraz Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie dobiegły końca. W tym roku w trzytygodniowym programie wakacyjnym uczestniczyło 70 osób. Celem zajęć sportowo-rekreacyjnych było stworzenie dzieciom możliwości  rozwoju swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz aktywnego wypoczynku.
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie prezentuje wystawę prac malarskich powstałych podczas jednodniowego pleneru malarskiego, który odbył się w Rzgowie już ósmy raz. Tym razem młodzi adepci sztuki mieli nie lada trudne zadanie, ponieważ tematem była rzgowska świątynia oraz otaczająca ją przyroda. 
Trwa budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Inwestycja, która rozpoczęła się w czerwcu obejmuje wybudowanie infrastruktury kanalizacyjnej w 23 ulicach w tych miejscowościach. Prace rozpoczęły się od ulicy Stropowej w Starowej Górze i stale posuwają się do przodu. Koniec inwestycji powinien nastąpić w połowie 2019 roku.
W najbliższych miesiącach będą zrealizowane ulice: Podłogowa, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Kasztanowa, Klonowa, i Szklarniowa. Kontynuowane są prace w ulicy Tunelowej. Położenie części instalacji nie oznacza automatycznego podłączenia posesji zlokalizowanych przy ulicach, na których realizowana jest ta jedna z największych inwestycji gminnych w dekadzie. W sumie zostanie ułożonych ponad 14 tysięcy metrów kanalizacji,
W dniu 17 lipca o godzinie 16 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok. 37 (sala obrad Rady Miejskiej) odbędzie się spotkanie w sprawie wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych 2916 E (Łódź - Stara Gadka – Gospodarz - Guzew – Prawda -Tuszyn) oraz 3303E (Wola Zaradzyńska – Czyżeminek – Prawda - Tuszyn ).
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, szczególnie mieszkańców miejscowości przez które przebiegają drogi 2916E oraz 3303E. Na spotkaniu szczegółowo zostaną omówione zmiany w okolicach szkoły podstawowej w Guzewie mające na celu poprawę bezpieczeństwa.
W załączeniu projekty Stałej organizacji Ruchu dla dróg 2916E i 3303E.
12 lipca przypada ustanowiony Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W tym roku to święto państwowe jest obchodzone po raz pierwszy. Z tej okazji, z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL Rzgów i Brójce oraz Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Łódzkiego Wschodniego została odprawiona 8 lipca w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej msza święta w intencji mieszkańców wsi. Ksiądz proboszcz Witold Bojo powiedział w czasie kazania, że w świadomości ogółu jest powiedzenie o chłopach „Żywią i bronią”, ale trzeba też pamiętać, że byli oni także bestialsko mordowani przez hitlerowskich okupantów za pomoc partyzantom i patriotyczną postawę.
W mszy świętej samorząd Rzgowa reprezentowała Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, radny Marek Bartoszewski będący jednocześnie prezesem gminnego PSL oraz członkiem struktur powiatowych partii, a liturgię słowa czytała Ewa Gładysz, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Grzegorz Sabela, sołtys Przypusty. W mszy świętej uczestniczyły także radne powiatowe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko.
Najwyższa Izba Kontroli zleciła pomiary poprawności wykonania zabezpieczenia przed hałasem autostradowym z trasy A1 dla mieszkańców gmin Rzgów i Nowosolna. Stało się to na skutek wniosku burmistrza Mateusza Kamińskiego i wójta Piotra Szcześniaka skierowanego w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. Wykonawcą pomiarów jest niezależny Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 09:00 - 13:00 (rejestracja uczestników od godz. 08:45). W razie chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2701-szkolenie-poswiecone-regionalnemu-programowi-operacyjnemu-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Gmina Rzgów zakończyła pierwszy etap przebudowy ulicy Tuszyńskiej na odcinku od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej w Rzgowie. Polegał on na położeniu nowej nawierzchni na ulicy, na której wcześniej wykonano odwodnienie poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Drugi etap inwestycji w przygotowaniu.
Feeria kolorów, żywiołowa muzyka, eksplozja radości, świetna zabawa i rzęsiste brawa – to charakterystyka kolejnej edycji Festiwalu 4 Kultur w Rzgowie, który odbył się 7 lipca w Rzgowie. Kto nie był – niech żałuje. Następna edycja już za 365 dni. Warto czekać z niecierpliwością!!!
Trwa budowa nowego Domu Kultury w Rzgowie. Niedawno wbudowaliśmy w jego ścianę Rzgowską Kapsułę Czasu.(https://www.rzgow.pl/aktualnosci-a78/kapsula-czasu-juz-zamurowana-w-scianie-domu-kultury-r1458#!)

Jak się buduje nasz nowy Dom Kultury i jak wbudowywano Rzgowską Kapsułę Czasu można zobaczyć na filmie pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=LOAtxqTW4Mw
Ulica Jagodowa w Prawdzie doczekała się utwardzenia. Apelowały o to osoby posiadające tutaj swoje nieruchomości. Utwardzenie drogi, jeszcze niedawno gruntowej było możliwe na skutek dobrej współpracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i  nadleśnictwa. To nie jedyna droga gruntowa, którą ostatnio gmina utwardziła.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla jeszcze większej wygody zainteresowanych osób będzie przeniesiony z pierwszego piętra na parter budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, do pokoju numer 8. W tym miejscu, mimo wszelkich ułatwień w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dla osób niepełnosprawnych, będzie on jeszcze bardziej dostępny. Terminy przyjęć pozostają bez zmian, o nich poniżej.
Ze stojącego w parku pomnika zdemontowano orła, który zostanie poddany renowacji. Tak orzeł, jak i tablica odwrócone zostaną w drugą stronę, aby pomnik nie stał tyłem do alejki parkowej i przechodzących mieszkańców.