Aktualności - Gmina Rzgów
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiat Łódzki Wschodni we współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach I i II Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane głównie do sektora MSP jest przeznaczone na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w województwie łódzkim.
Najważniejszą inwestycją w naszej gminie jest dokończenie kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Przyznano nam 15 milionów 50 tysięcy złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych [ZIT] Unii Europejskiej. Kwota ta została zaakceptowana przez wszystkie środki opiniujące!
W czwartek, 19 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył się XIV Międzyszkolny Turniej Trójinformatyczny. Co roku uczniowie szkół podstawowych w naszej gminie zmagają się o tytuł najlepszego informatyka w klasach piątych oraz klasach szóstych. Zawodnicy pracowali w parach. By wygrać, musieli zdobyć jak największą ilość punktów z dwóch części turnieju – teoretycznej oraz praktycznej.
W środę, 25 maja w Hali Sportowej Irmina Kuzik, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie - ogłosiła werdykt jury VI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Wiosenny Pejzaż”. Dyplom Grand Prix za pracę, która uzyskała największą możliwą ilość punktów - otrzymała Michalina Kałużyńska z Młodzieżowego Domu Kultury w Opocznie.
Pod koniec stycznia 2016 roku  Rada Miejska - w ramach uchwały budżetowej - przyjęła ambitny program inwestycyjny do realizacji w roku 2016. Ogólna kwota przewidziana na inwestycje w bieżącym roku wyniosła 14 milionów 776 tysięcy 657 złotych. Jest to kwota znacząco wyższa niż w latach poprzednich.
Zorganizowana z dużym rozmachem uroczystość,  upamiętniająca 1050. rocznicę Chrztu Polski, miała miejsce 21 maja w Rzgowie. Obchody rozpoczęły się o godz. 15.30 procesją z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B. M.  W pochodzie przeszli licznie zgromadzeni mieszkańcy, władze samorządowe gminy Rzgów oraz powiatu łódzkiego wschodniego, siostry zakonne i kapłani , a wśród nich przedstawiciele Łódzkiej Kurii Metropolitalnej,
Chór „Camerata” reprezentował gminę Rzgów na IV Festiwalu Pieśni Maryjnej w Dobroniu w niedzielę,15 maja .Na zaproszenie organizatorów nasza grupa pojawiła się na festiwalu już  po raz drugi. Wykonaliśmy trzy pieśni – Matko nasza, Ave Maria i Święta Matko.
W poniedziałek, 23 maja w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Rzgowie odbył się popis uczniów z okazji zbliżającego się Dnia Matki. To już drugi tego rodzaju koncert od otwarcia placówki we wrześniu ubiegłego roku. Urząd Miejski przygotował kwiaty dla mam uzdolnionych artystycznie dzieci oraz upominki dla wszystkich wykonawców popisu.


Około stu osób wzięło udział 22 maja w Prawdzie w zjeździe rowerowym dla uczczenia pamięci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, ginekologa-położnika, twórcy polskiego modelu szkoły rodzenia. W niedzielne popołudnie zorganizowaliśmy zjazd rowerowy w miejscowości Prawda przy nowo powstałej drodze imienia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Drogę do Prawdy profesor pokonywał rowerem – odwiedzając w ten sposób rodzinę. Jednym z pomysłodawców zorganizowania pikniku był jego syn Paweł.
Pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie, odpowiedzialni za pielęgnację zieleni, trawników, drzew, krzewów i kwiatów - zakończyli kolejny etap wiosennego porządkowania i uzupełniania  zieleni w centrum.
W niedzielę 22 maja  w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się  III  Turniej Brydża Sportowego z cyklu Grand Prix Ziemi Łódzkiej o puchar burmistrza Rzgowa. W zawodach wzięły udział  24 pary, reprezentujące sekcje brydżowe :  Kutna, Łasku, Łowicza, Łodzi, Opoczna, Pabianic, Sieradza, Tomaszowa, Uniejowa i Rzgowa.
19 maja 2016 r. na zaproszenie pełniącego funkcję burmistrza Rzgowa Wojciecha Skibińskiego w Urzędzie miejskim gościli Państwo Alina i Józef Szmich.
Pani Alina jest prezesem i współwłaścicielem Delia Cosmetics, a jej małżonek twórcą marki i pozostałych spółek tworzących grupę kapitałową „Delia”.
Wszystkie te firmy działają na terenie Rzgowa i zatrudniają ponad 320 osób, co czyni
je jednym z głównych pracodawców na terenie Gminy.
Łódzki Dom Kultury, już po raz 45. realizuje Konkurs „Świerszczykowe wierszyki”.
Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs jest realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt ma charakter ekologiczno-przyrodniczy. Od wielu lat Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci, a także nauczycieli i rodziców.
W okresie wczesnowiosennym oraz wiosennym Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie realizował następujące zadania i wnioski zgłaszane do referatu zarówno przez poszczególnych mieszkańców, jak i sołtysów oraz radnych.
21 maja 2016 r. odbędzie  się w Rzgowie uroczystość  upamiętniająca 1050-rocznicę Chrztu Polski.
Uroczystość rozpocznie się  o 15:30 procesją z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M., następnie na Starym Rynku zostanie odprawiona msza św.
Nastąpi także odsłonięcie płyty pamiątkowej oraz poświęcenie zegara słonecznego.