Aktualności - Gmina Rzgów
W południe w sobotę, 23 lipca przyjechała do nas 30-osobowa grupa starszej młodzieży o polskich korzeniach ze Starej Huty w rejonie starożynieckim na Ukrainie. Pielgrzymi autokarem przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Towarzyszy im Wiktor Luptowski, mer Starej Huty, a także polski ksiądz Adam Sekula, proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej na Ukrainie.
W niedzielę, 17 lipca odbyła się w Rzgowie akcja honorowego krwiodawstwa.  Chętnych nie brakowało. Przybyło około 40 osób. Przychodziły całe rodziny, a także grupy znajomych. Niestety, nie wszyscy mogli oddać krew ze względów zdrowotnych. Łącznie zebrano 14,4 litrów cennego leku od 32 krwiodawców.  Zbiórki krwi organizowane w Rzgowie cieszą się coraz to większym zainteresowaniem.


Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła rekrutację uczestników do projektu „Sukces we własnej firmie". Projekt jest realizowany w ramach „Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim.
We wtorek, 26 lipca w godz. 10-12.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 a (parter) odbędzie się potkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach PO IR 2014 - 2020”. Jest ono adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających pomysły innowacyjne. Organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny.
W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców uruchomiona zostanie 25 lipca strona internetowa rezerwacji wizyt cudzoziemców, zamierzających złożyć wnioski o legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić o zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie rezerwacje.lodzkie.eu
28 podopiecznych Pracowni Plastycznej Irminy Kuzik z GOK-u w Rzgowie powróciło z Pleneru Malarskiego w Bieszczadach. Dzieci w drodze do Komańczy uczestniczyły w wycieczce do Kielc, gdzie zwiedziły Muzeum Zabawek oraz Jaskinię pod Kadzielnią. Wstępem do poznania Bieszczad był wieczór poświęcony rozmowom na temat zwierząt i roślin, które mogły spotkać w tym regionie.
Jeszcze do 23 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tys. zł, co oznacza, że dofinansowanych zostanie przynajmniej 30 projektów. Gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy.
W niedzielę 17 lipca, po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. Osoby zainteresowane będą mogły oddać ten cenny lek od godz. 10 do 13 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który zaparkuje na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
W czwartek rano, 14 lipca burmistrz Rzgowa dr Mateusz Kamiński powołał swojego zastępcę. Wiceburmistrzem została Małgorzata Rózga, dotychczasowa szefowa Referatu Ogólnego i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jest bezpartyjna.
Burmistrz Rzgowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Rzgów położonych w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry.
Na XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w środę, 13 lipca dr Mateusz Kamiński otrzymał zaświadczenie o wyborze na burmistrza od Mariusza Ruteckiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie.
Niezwykle cieszy nas frekwencja na wakacyjnych zajęciach w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Do tej pory rodzice zapisali już 63 dzieci.
W środę, 13 lipca o godz. 15 odbędzie się XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Rzgowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy pl. 500-lecia 22,  przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie Mariusz Rutecki wręczy Mateuszowi Kamińskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza. Częścią kulminacyjną sesji będzie ślubowanie nowego gospodarza gminy Rzgów. Następnie, radni podejmą uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia burmistrza Mateusza Kamińskiego. (włok)
Fot. Włodzimierz Kupisz
Mimo braku oficjalnych statystyk, dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych, obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu.
Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Młode pokolenie, które przejmuje ziemię jest bardziej świadome i większą wagę przykłada do zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zaprasza młodzież i dzieci mieszkające lub uczące się na terenie gminy Rzgów do udziału w II edycji letniego konkursu literacko-plastycznego Sztuka Wyobraźni. Słuchajcie, nagrody są rewelacyjne: tablet, czytnik książek i same książki!