Aktualności - Gmina Rzgów
„Strefa zamieszkania” to specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także
z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiących zakupy w sieciach sklepów, itp. Ma on również spowodować, aby bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Strefy takie wyznacza się przede wszystkim na dużych osiedlach mieszkaniowych, tzw. „blokowiskach”, ale także w rejonach osiedli domków jednorodzinnych. To rozwiązanie ma skutkować spowolnieniem ruchu pojazdów i w maksymalny sposób zapewnić pieszym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w warunkach nasilonego ruchu pieszego. Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w którym pieszy powinien czuć się bezpieczny. Normy prawne dopuszczają jednak  możliwość wjazdu pojazdów mechanicznych, na specjalnych zasadach.
EKO KONKURS zmierza ku końcowi - dzisiaj  przedstawiamy Zadanie Nr 5  kończące nasz konkurs (Zakładka „EKO KONKURS dla mieszkańców Gminy”).
Wyniki Zadania  nr 4 prezentujemy poniżej:
Cztery pary małżeńskie świętowały w rzgowskim urzędzie złote gody – czyli jubileusz 50. rocznicy ślubu. Piękne święto obchodzili Państwo Helena i Bolesław Górscy, Henryka i Kazimierz Madejscy, Zofia i Kazimierz Owczarek oraz Krystyna i Jan Sztandor.
Taką nazwę nosił program wycieczki, na którą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kalinie wybrali się w piątek (tj. 23.06. br.).
W ramach działań proekologicznych Urzędu Miejskiego w Rzgowie uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy pod opieką swoich wychowawczyń wybrali się do rzgowskiej sortowni śmieci „Jantar”. Wszyscy byli ciekawi - co dzieje się ze śmieciami, gdy opuszczają gospodarstwa domowe i naszą szkołę.
Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów
W sobotę, 24 września Koło Gospodyń Wiejskich Grodziska i Konstantyny obchodziło 55-lecie. Życzenia złożyli m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz gminy oraz Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Gmina Rzgów wzorowo wywiązuje się z obowiązków, związanych z prowadzeniem EMUiA - ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Taką opinię przysłała do naszego tratusza Aleksandra Jabłonowska p. o. Główny Geodeta Kraju. Oznacza to jednocześnie zaproszenie Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa do uczestnictwa w nowo powołanej  Radzie użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Rada ma działać przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii GUGiK.
W całym kraju od pewnego czasu komasuje się przetargi na mniejsze inwestycje, które łączy jakiś wspólny mianownik np. budowa drogi. W ten sposób urzędnicy skracają czas przygotowania inwestycji.
EKO KONKURS trwa dalej - przedstawiamy dzisiaj Zadanie Nr 4  (Zakładka „EKO KONKURS dla mieszkańców Gminy”). Wyniki Zadania  nr 3 prezentujemy poniżej:
Jutro, 27 września o godz.10 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie,  ul. Noworzgowska 20a odbędzie się spotkanie szkoleniowo-doradcze na temat sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i ich przeznaczenia. Organizatorzy przedstawią podstawowe wymogi i kryteria oceny wniosków oraz harmonogram naborów. Reszta informacji na plakacie w galerii artykułu. (włok)
Przez całą sobotę, 24 września w Starowej Górze na boisku sportowym przy ul. Centralnej 11 odbywały się  imprezy w ramach XI Pikniku Rekreacyjno-Sportowego. Piknik zorganizowano pod patronatem honorowym Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa. Wśród zaproszonych gości znalazł się Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Gospodarzami i współorganizatorami pikniku byłi: sołtys Anna Wielgosz oraz radny Stanisław Zaborowski.
Z przyczyn niezależnych od organizatora, trzeba zmienić termin VI Otwartych Mistrzostw o Puchar Burmistrza w Jeździe na Deskorolce. Obecnie, wciąż trwa remont skate-parku w Rzgowie. Za kilka dni organizatorzy podadzą nowy termin mistrzostw. (włok)
Fot. Włodzimierz Kupisz
W związku z prowadzoną edukacją ekologiczną przez Urząd Miejski, Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa był współorganizatorem akcji prowadzonej w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w ramach  sprzątania świata pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”.
Jeszcze kilka dni potrwa remont skate-parku w Rzgowie. Obiekt jest przygotowywany na VI Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza w Jeździe na Deskorolce.