Aktualności - Gmina Rzgów
Do września ul. Nasienna w Rzgowie na odcinku 931 metrów bieżących zmieni się nie do poznania w związku z budową chodnika, krawężnika i za sprawą przebudowy indywidualnych wyjazdów z posesji.
W niedzielę, 21 sierpnia w Babichach odbyła się XV edycja wyścigów wraków samochodowych Parszywa Wrak Race Inferno. Puchary najlepszym załogom wręczyli: Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa oraz Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na jeden dzień zawita do Rzgowa, 29 sierpnia w godz. 10-17. Autobus zaparkuje przed budynkiem OSP.  Eksperci przeprowadzą indywidualne konsultacje z zakresu funduszy europejskich oraz spotkania informacyjno – szkoleniowe. Ich adresatami są, między innymi, przedsiębiorcy, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, nauki i edukacji.
Wzdłuż ul. Ogrodowej w Starowej Górze kończą się prace przy budowie rowu odwadniającego. Rów znajdował się tutaj przed laty, ale został zasypany. Zawiodły próby uzyskania zgody właścicieli posesji na wykopanie krytego rowu odwadniającego, przecinającego ich działki w kierunku ul. Szczytowej. Aby jednak zapobiec podtapianiu ul. Ogrodowej w czasie ulewnych deszczy, zdecydowano się odtworzyć dawny rów oraz zbudować przepust pod wyjazdem z jednej z posesji.
Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
Inferno, czyli samochodowe piekło na ziemi to motyw przewodni wyścigów XV Parszywa Wrak Race, które zaplanowano w niedzielę 21 sierpnia w Babichach. Sierpniowa edycja jest dedykowana zawodnikowi, który uległ wypadkowi.
Wyścigi polegające na przejechaniu pętli po bezdrożach i niewielkich wzniesieniach, pełnych zakrętów i dziur potrwają od godz. 10 do 16, kiedy to przewidziano rozdanie pucharów zwycięzcom. Gmina Rzgów objęła imprezę patronatem honorowym.
Radosław Polaczek  urodził się w Łodzi i tu spędził 24 lata.  W 1983 r.  kupił ziemię w Bronisinie Dworskim, a w 1989 r. wprowadził się do nowego domu. Żona Agnieszka ma wyższe wykształcenie. Pracuje jako położna w Centrum Zdrowia Matki Polki. Poza pracą zawodową stara się znaleźć czas na działalność w Kole Gospodyń Wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Sposób na Sukces" m. in. na innowacyjną przedsiębiorczość i najlepsze działania społeczne na obszarach wiejskich. Konkurs zainicjowało Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości, przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy jak i organizacje pozarządowe.
W dniach 5-12 sierpnia Rzgowski Chór „Camerata” przebywał na wyjeździe szkoleniowym w Ciechocinku. Codzienne próby muzyczne pomogły przećwiczyć repertuar z myślą o  nadchodzącym Święcie Rzgowa i Gminnych Dożynkach w Bronisinie Dworskim.
Pracownicy firmy odbierającej odpady „Jantar” oraz pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej do końca października będą bacznie przyglądać się pojemnikom na odpady segregowane. Podczas piątkowej wizji lokalnej, 12 sierpnia natrafiono na przykład na plastikowy pojemnik wypełniony skutą glazurą zamiast surowcem wtórnym, nadającym się do przerobienia.
Starościną tegorocznych Dożynek Gminnych w Bronisinie Dworskim będzie Magdalena Biesaga. Pani Magdalena pochodzi z okolic Sandomierza. Ukończyła elitarną szkołę rzemiosł artystycznych w Zakopanem w specjalności: hafciarka koronczarka. Na początku nawet wykorzystywała te umiejętności. Poznała jednak kawalera z gminy Rzgów, ćwierć wieku temu osiedliła się w Bronisinie Dworskim. Gospodarstwo rolne oraz czwórka dzieci nie pozwalały jednak na poświęcenie się rzemiosłu artystycznemu: - Może coś jeszcze wydziergam wnukom – rozmarza się na moment starościna.
Prawdziwą zmorą oczyszczalni ścieków są trafiajace do kanalizacji śmieci takie jak: mokre chusteczki, waciki, podpaski, włókniny, włosy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, koszyczki zapachowe, ale również materiały stałe takie jak: gruz, farby, kamienie, chemikalia czy tłuszcze. Zabronione jest wrzucanie ich do kanalizacji.
Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Bud-Uj-Razem
Poddziałanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Prawdopodobnie w nocy 8/9 sierpnia wandale zniszczyli część nowego ogrodzenia pomiędzy rzeka Strugą a terenem rekreacyjnym z nowymi wiatami przy boisku Orlik w Rzgowie. Chuligani odgięli ostatnie przęsło ogrodzenia przy rowie odpływowym. Ponieważ w tym miejscu biegnie stara ścieżka w kierunku ul. Literackiej, można przypuszczać, że sprawcy chcieli skrócić sobie drogę być może do Orlika. Zdewastowane ogrodzenie jest nowe - pochodzi z tego roku.
O zniszczeniu ogrodzenia został powiadomiony Komisariat Policji w Rzgowie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

17 sierpnia w środę w godzinach 9-12 w Brzezinach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 16a na parterze odbędzie się spotkanie informacyjne pn. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020". Rejestracja uczestników przewidziana od godziny 8.45. Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny.