Aktualności - Gmina Rzgów
Jeszcze do 23 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tys. zł, co oznacza, że dofinansowanych zostanie przynajmniej 30 projektów. Gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy.
W niedzielę 17 lipca, po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. Osoby zainteresowane będą mogły oddać ten cenny lek od godz. 10 do 13 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który zaparkuje na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
W czwartek rano, 14 lipca burmistrz Rzgowa dr Mateusz Kamiński powołał swojego zastępcę. Wiceburmistrzem została Małgorzata Rózga, dotychczasowa szefowa Referatu Ogólnego i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jest bezpartyjna.
Burmistrz Rzgowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Rzgów położonych w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry.
Na XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w środę, 13 lipca dr Mateusz Kamiński otrzymał zaświadczenie o wyborze na burmistrza od Mariusza Ruteckiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie.
Niezwykle cieszy nas frekwencja na wakacyjnych zajęciach w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Do tej pory rodzice zapisali już 63 dzieci.
W środę, 13 lipca o godz. 15 odbędzie się XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Rzgowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy pl. 500-lecia 22,  przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie Mariusz Rutecki wręczy Mateuszowi Kamińskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza. Częścią kulminacyjną sesji będzie ślubowanie nowego gospodarza gminy Rzgów. Następnie, radni podejmą uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia burmistrza Mateusza Kamińskiego. (włok)
Fot. Włodzimierz Kupisz
Mimo braku oficjalnych statystyk, dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych, obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu.
Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Młode pokolenie, które przejmuje ziemię jest bardziej świadome i większą wagę przykłada do zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zaprasza młodzież i dzieci mieszkające lub uczące się na terenie gminy Rzgów do udziału w II edycji letniego konkursu literacko-plastycznego Sztuka Wyobraźni. Słuchajcie, nagrody są rewelacyjne: tablet, czytnik książek i same książki!


Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosiły wojewódzki konkurs ekologiczny pt. "Bliżej opoczyńskiej natury”.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności do młodzieży kształcącej się na kierunkach turystycznych, członków PTTK i in. organizacji turystycznych, ekologicznych oraz wszystkich miłośników przyrody.
15 czerwca Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem http://www.gospodarstwopolska.pl
Trwa akcja bezpłatnego badania pod kątem wczesnego wykrywania raka piersi.
14 lipca w Łodzi mammobus zatrzyma się w Centrum Handlowo-Rozrywkowym "Sukcesja" przy al. Politechniki
18 lipca w Tuszynie przy OSP, ul. Źródlana 39
19 i 20  lipca w Andrespolu przy OSP, ul. Ceramiczna 1
23 lipca w Brójcach przy OSP ul. Brójce 39 b.

Podczas prac ziemnych w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie 24 czerwca w piątek znaleziono szczątki ludzkie, a pozostała część szkieletu została odkryta w środę, 29 czerwca. Chodzi o szkielet najprawdopodobniej żołnierza radzieckiego, który zginął lub zmarł pod koniec II wojny światowej.

W II turze głosowania przedterminowe wybory na burmistrza Rzgowa wygrał Mateusz Kamiński.  Uzyskał on 1759 głosów, podczas gdy jego kontrkandydata Wojciecha Skibińskiego poparło 1105 mieszkańców. Frekwecja wyborcza wyniosła 37,09 procent.
Szczegółowe wyniki głosowania podajemy poniżej w załączniku w galerii artykułu. (włok)
Fot. Włodzimierz Kupisz
Kierowcy przejeżdżający w piątek, 1 lipca pytali przechodniów, czy już zaczęliśmy świętować Dni Rzgowa. Skojarzyli je z meksykańską muzyką i kolorowymi tancerzami na estradzie przed ratuszem. Na rzgowskiej estradzie obejrzeliśmy prawie 70-minutowy, dynamiczny koncert Grupo Folklorico de Mexico Alianza. Goście z Ameryki Północnej zostali zaproszeni wiosną przez ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Wojciecha Skibińskiego. W piątek przywitał ich jako pełniący funkcję burmistrza Rzgowa.