Bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej - Gmina Rzgów

Bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

zdjęcie
Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach.
Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 6 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500 – lecia 22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej - pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach: 09:00 – 11:30.
Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do udziału!


powrót