Bezpłatnie jak zdobyć pieniądze z UE - Gmina Rzgów

Bezpłatnie jak zdobyć pieniądze z UE

zdjęcie
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje przeznaczone są dla osób indywidualnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Rzgowie będzie dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego, gdzie będzie można się dowiedzieć wszystkiego na temat uzyskania pomocy z funduszy europejskich.
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy Mobilnego Punktu Informacyjnego przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz III sektora czyli organizacji pozarządowych. Wskażą także do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach.
Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500 – lecia 22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej - pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach: 8.00 – 11.30.
Więcej na:
http://rpo.lodzkie.pl/


Załączniki artykułu

powrót