Brylantowe i złote małżeństwa - Gmina Rzgów

Brylantowe i złote małżeństwa

zdjęcie
Cztery szczęśliwe pary małżeńskie mieszkające w gminie Rzgów uhonorowano Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyła się 12 listopada uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czterem szczęśliwym parom z 50 i 60. letnim stażem małżeńskim. Brylantowe i złotego gody świętowali: Wiesława i Jerzy Zającowie, Janina i Sylwester Kordylowie, Halina i Kazimierz Łęgoccy oraz Marianna i Józefów Roszczykowie. Niezwykle miłym akcentem było uczestnictwo w uroczystości rodzin jubilatów.
Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Wniosek o nadanie medalu długoletnim małżeństwom został skierowany przez Burmistrza Rzgowa.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.
powrót