„BUD-UJ RAZEM” – działa i pomaga działać

zdjęcie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’
Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania
Realizacja działań 2017 r.
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:                                     
1.      
W maju na przedsięwzięcia:
- ,,Podejmowanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.
- ,,Rozwijanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków 2 850 000 zł.
- ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 2 047 750 zł.
2.       W czerwcu w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:
-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ – wysokość dostępnych środków 217 500zł.
- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 248 500zł.
- ,,Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego ‘’- wysokość dostępnych środków - 79 000 zł.
3.       We wrześniu na przedsięwzięcia:
- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi’’ – wysokość dostępnych środków 375 000zł.
- ,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 661 140 zł.
-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 200 750 tyś. w ramach Projektu Grantowego.
- ,,Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.
4.       W grudniu w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:
-,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 261 250 zł
- ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 77 000 zł
- ,,Działania służące promocji obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 111 250 zł
- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 248 000 zł

Planowane działania:
W 2018r. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM ‘’ planuje uruchomić nabory z zakresu:
•         Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
•         Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
•         Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru
•         Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów: http://www.buduj.eu/
powrót