Budżet jak z marzeń: 103,5 miliona złotych - Gmina Rzgów

Budżet jak z marzeń: 103,5 miliona złotych

zdjęcie
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa na środowej sesji Rady Miejskiej przedstawiając budżet na przyszły rok powiedział, że biorąc pod uwagę planowane wydatki 103,5 miliona złotych to jest budżet rekordowy i wyjątkowy. W tym roku budżet zamyka się kwotą 89,7 miliona złotych. Przyszłoroczny prawdopodobnie przez jakiś czas - w kolejnych latach -  będzie trudny do pobicia. Budżet został przyjęty 12 głosami radnych przy dwóch głosach wstrzymujących się od głosowania i jednym radnym nieobecnym.
- Budżet marzeń został oszacowany na 108,6 miliona złotych, bo tyle kosztowałoby zrealizowanie wszystkich wniosków budżetowych mieszkańców  - powiedział burmistrz Mateusz Kamiński podczas prezentacji finansów gminy przed głosowaniem. - Planując budżet realny, trzeba wybierać, bo nie jesteśmy gminą tak bogatą jak nasze marzenia. Dlatego już na etapie planowania trzeba było obciąć wydatki rzędu ponad 5 milionów złotych.

Z prezentacji wynikało, że planowane dochody w 2019 r. zostały obliczone na 67,9 miliona złotych, a deficyt w granicach 35,5 miliona złotych. Po stronie wydatków aż 25,6 procenta budżetu zajmuje gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a 16,6 proc. oświata i wychowanie. Aż 8,8 milionów złotych mają kosztować drogi gminne i powiatowe. Do najważniejszych nowinek z sesji Rady Miejskiej należy z pewnością zmniejszenie do 14 milionów złotych kredytu na pokrycie przyszłorocznego deficytu.

Koniec roku to czas podsumowywania inwestycji w 2018 r. W Guzewie osiagnięto stan surowy zamknięty przestronnego przedszkola. Część budynku zostanie przeznaczona na żłobek. We wznoszonym w Rzgowie Domu Kultury brakuje już tylko niektórych okien. Zakończyły się prace przy pokryciu dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Budowa kanalizacji została poszerzona o Starą Gadkę. Natomiast w Starowej Górze przy ul. Stropowej i Podłogowej już można podłączać się indyidualnie do nowej sieci. Wydano 37 decyzji administracyjnych o przyłączeniach - 13 posesji już korzysta z nowej kanalizacji.

W planach na 2019 r. mówiono o doposażeniu siłowni w Hali Sportowej i stworzeniu sauny dla uatrakcyjnienia oferty. Hala musi zarabiać na swoje utrzymanie. Wcześniej nie można było pobierać opłat od użytkowników wieczornych i weekendowych ze względu na warunki zbudowania obiektu z dofinansowaniem unijnym.

Budżet sołecki wyniesie prawie pół miliona złotych. Do 939,45 złotych miesięcznie wzrosły diety radnych, które nie były zmieniane przez 8 lat. Diety zryczałtowane dla sołtysów wzrosły do 500 złotych miesięcznie. Łączne nakłady na OSP wyniosą w przyszłym roku 718 tysięcy złotych. Wynika to z rosnących zadań naszych druhów: muszą interweniować w zdarzeniach na drogach szybkiego ruchu, mają pod opieką ćwierć tysiąca metrów kwadratowych zabudowy handlowej pod dachem. Jednostki OSP otrzymaja dwa lekkie samochody strażackie.

Tekst i fot. Włodzimierz kupisz
powrót