Czujniki sprawdzą i zawiadomią

zdjęcie
Do końca lutego zostanie zainstalowanych na terenie gminy Rzgów system pomiaru jakości powietrza składający się z 15 czujników z możliwością śledzenia stanu powietrza na dedykowanej stronie internetowej: https://map.airly.eu/pl/
za pomocą mobilnej aplikacji do pobrania ze strony: https://airly.eu/pl/
Czujniki, których część jest już zainstalowanych będą  w sposób ciągły monitorować jakość powietrza. Lokalizacja czujników jest następująca: Urząd Miejski w Rzgowie; ul. Nasienna 15, Rzgów; ul. Katowicka 136, (P.P.H.U. FEMI), Rzgów; ul. Szeroka 2 (KIA Landcar),  Starowa Góra; budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w Grodzisku, Bronisinie Dworskim, Romanowie, Prawdzie, Kalinku, Guzewie, Starej Gadce, Kalinie oraz świetlice w Gospodarzu, Hucie Wiskickiej i Starowej Górze
Instalowane czujniki sprawdzające na bieżąco stan powietrza będą informowały o nim świecąc odpowiednimi kolorami.

Indeks jakości powietrza

Zalecenia

Bardzo dobry

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Dobry

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci).

Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie.


Dzięki danym pochodzącym z czujników będzie można określać źródła zanieczyszczeń powietrza oraz ich rodzaj i na tej podstawie podejmować działania ograniczające i likwidujące tak zwaną niską emisję zanieczyszczeń.
Informacje o jakości powietrza na terenie gminy Rzgów można także na bieżąco śledzić na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Publikowane tam dane wyraźnie mówią o dobrej jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy gminy.
powrót