Drugi etap na Tuszyńskiej

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć drugi etap prac na ulicy Tuszyńskiej i będzie on kontynuacją robót, które w ostatnim kwartale ubiegłego zakończyła Gmina Rzgów. Polegały one na odwodnieniu tej ulicy od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej w Rzgowie. Dzięki nowej i prawidłowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wody roztopowe i deszczowe nie będą zalewały drogi i okolicznych posesji ponieważ zostaną one odprowadzone szczelnym systemem do rzeki Strugi. Drugi etap to roboty typowo drogowe.
W ramach robót pierwszego etapu wykonawca wybudował blisko 900 metrów kanałów deszczowych, z czego niemal 800 jest krytych. Oprócz tego wybudowano konieczne przy tego typu inwestycji studnie betonowe, wpusty deszczowe i przykanaliki do wpustów do kolektora głównego oraz dwukomorowy osadnik. W miejscach kolizji z kanałem kanalizacji deszczowej firma wykonawcza przebudowała sieć i przyłącza gazowe.
Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
Drugi etap robót na ulicy Tuszyńskim na tym samym odcinku najpierw przewiduje wykonanie projektu jej przebudowy, a następnie roboty budowlane. Prace projektowe już się rozpoczęły. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty drogowe, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Wartość tej inwestycji wyniesie około1 mln 250 tysięcy.
Urząd Miejski w Rzgowie przewiduje także jeszcze trzeci etap robót odwodnieniowych na tej ulicy, który obejmie odcinek od Strugi do placu 500 lecie, ale ten będzie realizowany po zakończeniu II etapu, ale już w tym roku być może prace projektowe
powrót