Druhowie OSP odznaczeni przez Prezydenta RP - Gmina Rzgów

Druhowie OSP odznaczeni przez Prezydenta RP

zdjęcie
3 października w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim ośmiu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy odebrało Srebrny oraz Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył wojewoda łódzki profesor Zbigniew Rau.
To państwowe odznaczenie nadawane jest osobom, które przysłużyły się państwu i obywatelom w sposób przekraczający zakres ich zwykłych, codziennych obowiązków. Zaszczytne odznaczenie przypadło w udziale druhom z gminy Rzgów. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał druh Dariusz Krzewiński. Natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi wojewoda odznaczył druhów: Wojciecha Pachulskiego, Marcina Skrobiszewskiego, Jana Jakóbca, Kazimierza Łęgockiego, Stanisława Hoję, Krzysztofa Kauca oraz Jana Spałkę.

W uroczystości wziął udział burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. (WK)

Fot. UM w Rzgowie i Łódzki Urząd Wojewódzki


powrót