Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - Gmina Rzgów

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

zdjęcie
12 lipca przypada ustanowiony Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W tym roku to święto państwowe jest obchodzone po raz pierwszy. Z tej okazji, z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL Rzgów i Brójce oraz Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Łódzkiego Wschodniego została odprawiona 8 lipca w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej msza święta w intencji mieszkańców wsi. Ksiądz proboszcz Witold Bojo powiedział w czasie kazania, że w świadomości ogółu jest powiedzenie o chłopach „Żywią i bronią”, ale trzeba też pamiętać, że byli oni także bestialsko mordowani przez hitlerowskich okupantów za pomoc partyzantom i patriotyczną postawę.
W mszy świętej samorząd Rzgowa reprezentowała Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, radny Marek Bartoszewski będący jednocześnie prezesem gminnego PSL oraz członkiem struktur powiatowych partii, a liturgię słowa czytała Ewa Gładysz, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Grzegorz Sabela, sołtys Przypusty. W mszy świętej uczestniczyły także radne powiatowe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko.
Uroczysty charakter mszy nadały swoim występem panie z zespołu „Leśnianki” z akompaniamentem Jarosława Rychlewskiego oraz poczty sztandarowe PSL z Koluszek, Rzgowa, Tuszyna oraz  strażaków ochotników z Kalina, Stefanowa, Brójec, Pałczewa i Leśnych Odpadków.
W intencji mieszkańców wsi modlili się także: Henryk Siemiński, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL i prezes Zarządu Miejskiego w Łodzi; Włodzimierz Wójciak, prezes Zarządu Powiatowego PSL; Witold Busiakiewicz, wiceprezes Powiatowego Zarządu OSP; sołtysi i wójtowie, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich ze Stefanowa, Wardzyna, Pałczewa i Leśnych Odpadków.
* * *
12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni bestialsko wymordowani. Łącznie ofiarą hitlerowców padły co najmniej 204 osoby, w tym 54 kobiety i 48 dzieci. Okupacyjne władze zakazały odbudowy wsi i uprawy okolicznych pól. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi. Po wojnie pacyfikacja Michniowa stała się symbolem niemieckich zbrodni popełnionych na mieszkańcach wsi polskiej. Obecnie w Michniowie znajduje się Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich.
W październiku 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę podjętą przez Parlament ustanawiającą nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto będzie obchodzone 12 lipca.
„Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty” – podała Kancelaria Prezydenta.
powrót