Flagi tylko białym do masztu - Gmina Rzgów

Flagi tylko białym do masztu

zdjęcie
W związku z uwagami mieszkańców gminy Rzgów, dotyczącymi rzekomo nieprawidłowo powieszonych flag na masztach w miejscach publicznych informujemy, że są one bezzasadne.
Flagi były powieszone zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawą tych wytycznych było opracowanie Alfreda Znamierowskiego, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Najwięcej o sposobach eksponowania flagi przeczytamy w książce Alfreda Znamierowskiego pt. „Orzeł Biały. Znak państwa i narodu.”

Na stronie 79 tej książki (wyd. 2016 r.) czytamy na temat flagi wywieszonej na maszcie pionowym: „Flaga państwowa musi mieć zawsze pas biały z lewej strony. Przykładem są bannery i flagi stolikowe”. Odwrócenie tego porządku pasów
powoduje, że otrzymalibyśmy barwy państwowe Monako lub Indonezji.

Urząd Miejski w Rzgowie
Grafika w: Alfred Znamierowski. „Orzeł Biały. Znak państwa i narodu”.
Rysunek: strona MSWiA
Fot. internet
Fot. Urząd Miejski w Rzgowie
powrót