Gdzie woda w kranach - Gmina Rzgów

Gdzie woda w kranach

zdjęcie
W tym roku mieszkańcy gminy Rzgów mogli przyłączyć swoje domy do 1040 metrów bieżących nowych odcinków wodociągu w 4 miejscowościach.  Kosztowało to 293,9 tysięcy złotych. Roboty wodociągowe wykonano w 7 ulicach.

W Czyżeminku wykonano wodociąg na terenie dwóch działek. Zastosowano rury dwuwarstwowe o dużej odporności na agresywny wpływ środowiska gruntowego, elastyczne, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Średnica rury 11 cm, łącznie położono jej 51 mb, Wartość kosztorysowa z VAT 18,7 tys. zł. W wyposażeniu hydrant p. poż. nadziemny.

Starowa Góra,
droga gminna ul. Okienna, 42 mb, hydrant nadziemny, 14,5 tys. zł.
ul. Irysowa, 59 mb., 16,2 tys. zł
ul. Kwiatowa w części południowej od ul. Jana Pawła II; 240 mb, 2 hydranty p. poż., 49,9 tys. zł
ul. Piecowa, 269 mb., rura o średnicy 11 cm. 2 nowe hydranty przeciwpożarowe (przedtem na tym odcinku istniał hydrant podziemny), koszt 79,7 tys. zł.

- Z budową tego wodociągu na ul. Piecowej były różne problemy, przede wszystkim wynikające z mokrego gruntu, fragmentami utrudnienia powodowało gliniane podłoże – wspomina wykonawca Robert Bartoszewski. - Pomimo uregulowania spraw własności ziemi przez gminę, niektórzy mieszkańcy nie zdążyli usunąć starych ogrodzeń przed wejściem robotników,  ale nie było z tego powodu żadnych konfliktów.

Gospodarz, ul. Guzewska – Gospodarz, w pasie drogi krajowej nr 71, połączenie dwóch istniejących wodociągów, co zabezpieczyło sieć w razie awarii oraz w przyszłości umożliwi podłączenie dalszych działek na tym odcinku, 160 mb, koszt 52,2 tys. zł.

Bronisin Dworski, ul. Pogodna, przybyło 219 mb wodociągu, śr. rury 16 cm, hydrant nadziemny, 62,7 tys. zł

Włodzimierz Kupisz
Zdj. przykładowe/Fakt
powrót