Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia - Gmina Rzgów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia

zdjęcie
Zaniepokojeni brakiem zakończenia prac na DK 91 w Starowej Górze na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Granicznej, co miało nastąpić z końcem października poprosiliśmy  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o wyjaśnienie tej kwestii. Odpowiedź otrzymaliśmy od rzecznika prasowego tej instytucji.
Istotnie, pierwotny termin zakończenia prac na DK 91 w Starowej Górze wyznaczony był na koniec października. Jednak ze względu na fakt konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć, aneksem przedłużono czas remontu do 30 listopada. Jeśli chodzi wspomniane prace, w przypadku jezdni prowadzącej w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, natrafiono na tzw. starodroże, czyli pozostałości drogi istniejącej tu w przeszłości. Konieczna była rozbiórka: kostki, obrzeży itd., co było absolutnie konieczne, aby wyremontowana trasa spełniała wymogi obciążenia (do 11,5 tony na oś pojazdu). W przypadku zaniechania tych działań, remont okazałby się bezcelowy. Jeśli chodzi o jezdnię wiodącą do Łodzi, napotkano komorę pokrywającą ujęcie wody z Pilicy. Konieczna okazała się jej rozbiórka ze względu na fatalny stan techniczny. (Komora, jako taka jest aktualnie zbędna ale przy dobrym stanie technicznym, można było ją pozostawić). Aktualnie wyznaczony termin pozwoli, według naszej oceny bez kłopotu ukończyć prace.
Z poważaniem M. Zalewski
powrót