Jubileusz samorządu a sesja rady - Gmina Rzgów

Jubileusz samorządu a sesja rady

zdjęcie
Symboliczne z powodu stanu epidemii - obchody 30. jubileuszu rzgowskiego samorządu rozpoczęły się w środę rano, 27 maja 2020 r. od mszy w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Mszę sprawował ksiądz kanonik Krzysztof Florczak, który podziękował samorządowcom wszystkich kadencji za wsparcie remontu świątyni, która jest najcenniejszym i najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem architektury w gminie.
W jubileuszowej mszy uczestniczyli m. in. burmistrz Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka z grupą radnych obecnych i poprzednich kadencji, Jan Mielczarek, b. burmistrz i Jadwiga Pietrusińska – b. wiceburmistrz. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski wygłosił wspomnienie o rzgowskim samorządzie. Chwilą ciszy obecni na mszy oddali hołd 12 zmarłym samorządowcom

1. Henryk Bik – radny i członek Zarządu Gminy I kadencji, zmarł w 1997 r.,
2. Stanisław Bednarczyk – radny II, III, V i VI kadencji, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, zm. w 2016 r.
3. Konrad Waprzko, wiceprzewodniczący Rady Gminy II kadencji, zm. w 2016 r.
4. Włodzimierz Rożniakowski – wiceprzewodniczący Rady Gminy I kadencji ze Starowej  Góry, zm. w 2018 r.
5. Marian Oleśko, radny ze Starej Gadki, członek Zarządu Gminy I kadencji, zm. W 1998 r.
6. Tadeusz Gembic radny z Kalina, Honorowy Obywatel Gminy, zm. w 2005 r.
7. Kazimierz Hilt – radny I, II, III i IV kadencji z Kalinka, zm. w 2006 r.
8. Andrzej Jurek radny I kadencji  z Gospodarza, zm. tragicznie w 1994 r.
9. Józef Marszałek – radny I, II i III kadencji z Prawdy, Honorowy Obywatel Gminy, zm. w 2017 r.
10. Paweł Pytka – radny z Romanowa, członek Zarządu Gminy I kadencji; zm. W 2006 r.
11. Tadeusz Zięba, radny IV i V kadencji, zm. w 2010 r.
12. Konrad Kobus ze Rzgowa, burmistrz Rzgowa VII kadencji, zm. w 2016 r.

Zaraz po części religijnej Rada Miejska obradowała podczas XXIV sesji w sali konferencyjnej ratusza. Jedną z najważniejszych poruszanych spraw były źródła pokrycia planowanego deficytu:   
-  zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 12 mln 563 tys. zł
-  zwiększenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 7 mln 700 tysięcy zł
- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 4 mln 863 tys. zł.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie w tym roku dofinansowania do remontu ołtarza głównego i na prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego kościoła parafialnego w wysokości 198 tysięcy złotych.

Następnie burmistrz Mateusz Kamiński zaprezentował raport o stanie gminy w ubiegłym roku. Według statystyki gmina liczyła pod koniec zeszłego roku 4854 mężczyzn oraz 5216 kobiet. Rekordowe dochody wyniosły 81 mln zł, a wydatki 100,4 mln zł. Jeżeli chodzi o  stan zobowiązań to spłata pożyczki na modernizację stacji uzdatniania wody w ul. Górnej w Rzgowie wyniosła 575 tys. zł, kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego wyniósł 13 mln 689 tys. zł, a obligacje komunalne wyemitowano wartości 13,8 mln zł. Gmina zrealizowała 99 inwestycji – najbardziej spektakularne zademonstrowano radnym na filmie.

Wiceprzewodniczący RM Marek Bartoszewski przypomniał, że XXIV jest również o tyle wyjątkowa, bo związana z symbolicznymi obchodami 30. rocznicy samorządu. Łącznie, w pracach wszystkich kadencji Rady Miejskiej wzięło udział 72 mieszkańców gminy Rzgów.

Radni poszczególnych kadencji
I Kadencja 1990-1994
1. Bartoszewski Marek- Przewodniczący Rady Gminy
2. Bik Henryk
3. Gąsiorek Wiesław
4. Gembic Tadeusz
5. Gierasiński Stanisław
6. Hilt Kazimierz
7. Jurek Andrzej
8. Kozakiewicz Bugusław
9. Krajewska-Biskupska Dorota
10. Krajewski Adam
11. Król Eugenia
12. Lukas Feliks
13. Ładyński Marek
14. Marszałek Józef
15. Oleśko Mariian
16. Podpora Kazimierz
17. Pytka Paweł
18. Różniakowski Włodzimierz
19. Salski Piotr
20. Śmiechowicz Józef
II kadencja  1994-1998
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący rady Gminy
3. Bednarczyk Stanisław
4. Binkowski Józef
5. Biskupska-Neidowska Dorota
6. Dziura Zofia
7. Gąsiorek Wiesław
8. Gierasiński Stanisław
9. Grabowski Zdzisław
10. Hilt Kazimierz
11. Krzewiński Dariusz
12. Ładyński Marek
13. Marszałek Józef
14. Możdżeń Adam
15. Pietrusińska Jadwiga
16. Prądzyński Andrzej
17. Sabela Andrzej
18. Salski Piotr
19. Waprzko Konrad
20. Zając Stanisław
III kadencja 1998-2002
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący rady Gminy
3. Bednarczyk Stanisław
4. Binkowski Józef – Zarząd Gminy
5. Dziura Zofia – Zarząd Gminy
6. Gąsiorek Wiesław
7. Gierasiński Stanisław
8. Hilt Kazimierz
9. Kamiński Tomasz
10. Krzewiński Dariusz
11. Kulanty Edward
12. Kurowska Bożena
13. Marszałek Józef
14. Możdżeń Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
15. Pietrusińska Jadwiga – Zastępca Wójta Gminy – w zamian Piotr Salski
16. Prądzyński Andrzej
17. Salski Piotr – Zarząd Gminy
18. Siotor Aleksander – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
19. Skalska Iwona – rezygnacja, na jej miejsce Włodzimierz Kaczmarek
20. Zając Stanisław
IV kadencja 2002-2006
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący rady
3. Dziura Zofia
4. Gąsiorek Wiesław – Wiceprzewodniczący rady
5. Hilt Kazimierz
6. Kamiński Mateusz
7. Krzewiński Dariusz
8. Piekarski Sławomir
9. Pietrusińska Jadwiga – Z-ca Wójta
10. Salski Piotr
11. Salski Tomasz
12. Skalski Marek
13. Zając Stanisław
14. Ziemak Sławomir – Wiceprzewodniczący rady
15. Zięba Tadeusz
V kadencja 2006-2010
1. Bagińska Regina - Wiceprzewodnicząca Rady
2. Bagiński Marek        
3. Bartoszewski Marek - Przewodniczący Rady
4. Bednarczyk Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady
5. Czarnocki Mariusz      
6. Gąsiorek Wiesław      
7. Gierasiński Stanisław  
8. Hajduk Piotr                  
9. Kamiński Mateusz       
10. Owczarek Jan              
11. Piekarski Sławomir  
12. Skalski Marek             
13. Zając Stanisław        
14. Zięba Tadeusz – zmarł w ostatnim roku kadencji
15. Zygmunt Andrzej        
VI kadencja 2010-2014
1. Bagińska  Regina  Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady
2. Bartoszewski  Marek – Przewodniczący Rady
3. Bednarczyk  Mirosław
4. Bednarczyk  Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady
5. Biniek  Urszula
6. Gąsiorek  Wiesław
7. Gierasiński  Stanisław
8. Łęgocki  Kazimierz
9. Niewiadomska  Krystyna
10. Owczarek  Jan
11. Krzewiński Dariusz (rezygnacja w 2012) w to miejsce Pachulska  Anna
12. Salski  Piotr
13. Skalski  Marek
14. Wawrzyniak  Zenon
15. Zygmunt  Andrzej
VII kadencja 2014-2018
1. Bartoszewski Marek   
2 Chwiałkowski Leszek   
3. Cisowski Zbigniew - wiceprzewodniczący rady 
4. Fryczka Ewa  
5. Gałkiewicz Grażyna   
6. Gąsiorek Wiesław  
7. Kluczyński Rafał  
8. Łęgocki Kazimierz  
9. Marchewczyński Marek  
10. Michalak Jan – Przewodniczący Rady od 01.06.2016  
11. Pełka Radosław – Wiceprzewodniczący Rady   
12. Spałka Jan  
13. Świerczyński Jarosław - Przewodniczący Rady do 01.06.2016
14. Tumińska-Kubasa Anna  
15. Zaborowski Stanisław   
VIII kadencja 2018-2023
1. Bartoszewski Marek – Wiceprzewodniczący rady
2. Cisowski Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady
3. Gąsiorek Wiesław
4. Kluczyński Rafał
5. Kuźnicka Kamila
6. Pełka Radosław – Przewodniczący Rady
7. Redzynia Paweł
8. Skalski Kordian
9. Spałka Jan
10. Szczech Przemysław
11. Świerczyński Jarosław
12. Tumińska - Kubasa Anna
13. Tyll Ewa
14. Waprzko Zbigniew
15. Zaborowski Stanisław

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Załączniki artykułu

powrót