Już gładko w Hucie Wiskickiej - drogi w 2019 r. - Gmina Rzgów

Już gładko w Hucie Wiskickiej - drogi w 2019 r.

zdjęcie
W piątek, 21 grudnia w południe nastąpił końcowy odbiór techniczny wyremontowanego odcinka 651 metrów bieżących drogi powiatowej Huta Wiskicka – Tadzin. Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie podkreślił, że ulica jest oddana do użytkowania w bardzo dobrym stanie wykończenia.
To jedna z trzech największych inwestycji drogowych w gminie Rzgów w tym roku. Część kosztów przebudowy drogi  pokryje starostwo powiatu łódzkiego wschodniego. Na wspomnianym odcinku drogowcy ułożyli dwie warstwy asfaltu, stanowiące bardzo solidną podbudowę drogi. Przed pierwszymi śniegami wykonawca zdążył ułożyć ostatnią tzw. ścieralną warstwę bitumiczną.

Powstały także chodniki z szarej kostki, które zajęły powierzchnię 604 m kw., a ich szerokość wynosi prawie półtora metra. Także kostką wyłożono podjazdy do posesji. Wybudowano również betonowe rowy odpływowe oraz przepusty. Koszt przebudowy drogi to 1 mln 363 tys. złotych.

Na realizację tej inwestycji trudno było znaleźć wykonawcę. Wciąż na rynku występują bowiem trudności wynikające z niedoboru wykonawców, a co najgorsze - wzrosły koszty usług. Udało się wyłonić zwycięzcę przetargu dopiero wtedy, gdy radni na nadzwyczajnej sesji wakacyjnej przyznali dodatkowe pieniądze na przebudowę „powiatówki”.

Przykładowe inwestycje drogowe w 2019 r.

W planach inwestycyjnych na przyszły rok rozdział budżetu "Transport i łączność" obejmuje wydatki 8,8 miliona złotych. Składają się na nie m.in.:
- koszt projektu i przebudowy rowów odwadniających przy drodze powiatowej 2909E w Kalinku (111 tys. zł)
- przebudowa tejże drogi w Kalinku (2 mln zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1233 - ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim (1,5 mln zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie (0,5 mln zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej od placu 500-lecia do Strugi w Rzgowie (600 tys. zł)
- przebudowa drogi gminnej w Grodzisku - I etap (1,5 mln zł)
- projekt i budowa odwodnienia ul. Glinianej w Rzgowie (520 tys. zł)
- przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie (250 tys. zł)
- przebudowa w Rzgowie ul. Wąwozowej od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki (200 tys. zł)

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót