Już połowa kanalizacji w Starowej Górze - Gmina Rzgów

Już połowa kanalizacji w Starowej Górze

zdjęcie
W Starowej Górze od wiosny do tej pory udało się wybudować na 14 ulicach – łącznie 7 kilometrów 331 metrów bieżących kanalizacji, z czego:
ul. Mieszka I (249,17 m)
ul. Mieszka II (190,17 m)
ul. Stropowa (891 m)
ul. Kuchenna (409,12 m)
ul. Szklarniowa (904,93 m)
ul. Tunelowa i fragment ul. Zagłoby (1145,76 m)
ul. Warzywna (371,09 m)
ul. Podłogowa (825,33 m)
ul. Zygmunta III (154,84 m)
ul. Mieszka III (158,88 m)
ul. Kasztanowa z ul. Modrzewiową (1329,26 m)
ul. Klonowa (701,54 m)
Zaawansowanie dwuletniej inwestycji przekroczyło więc połowę zakładanego stanu. Przykładowo, na ul. Stropowej podłączyło się do rury 6 rodzin, a 4 dalsze zrobią to lada dzień. Aby mieszkańcy mogli podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, muszą wystąpić z wnioskiem i uzyskać warunki techniczne dla indywidualnego przyłącza z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Dopiero na ich podstawie muszą we własnym zakresie wykonać instalację kanalizacyjną, oczywiście pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Na koniec trzeba podpisać umowę z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i przygotować się do regularnych opłat za odprowadzanie ścieków.

Zakończenie budowy kanalizacji przewidziano na koniec września 2019 r.  Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnieniowej w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce oraz podłączenie co najmniej 1700 osób do kanalizacji. Gmina Rzgów buduje kanalizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w kwietniu 2017 r.,  przyznane zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu - zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wyniesie ponad 18 mln zł.  Inspektorem nadzoru inwestycji w imieniu gminy jest  Piotr Mielczarek (Firma Technologie Bezwykopowe z Kalisza przy ul. Słowiańskiej 49b), który nadzoruje prace instalacyjno – budowlane.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzgów. W ramach projektu przewidziano także koszty nieinwestycyjne: działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, a także nadzór inwestorski. Z powstającej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, skorzystają mieszkańcy, zakłady usługowe i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oznacza obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, ograniczenie smrodu towarzyszącego opróżnianiu szamb i poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Ostateczne rozliczenie całego projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Włodzimierz Kupisz
Na zdj. Na ul. Kuchennej w Starowej Górze już można podłączać się do nowej kanalizacji
powrót