Konserwacja Dobrzynki i Neru

zdjęcie
W sierpniu br. na terenie gminy Rzgów w miejscowościach Czyżeminek i Prawda będą prowadzone roboty utrzymaniowe rzeki Dobrzynki przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat w Łodzi.
Roboty związane z udrożnieniem koryta rzeki Dobrzynki będą prowadzone w km 13+447-14+500 i 14+850-15 +582.
Prace będą polegały m. in. na wykoszeniu porostów ze skarp, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia, odmulaniu, zabudowie wyrw, skrapowaniu brzegów, rozplantowaniu urobku, wykonaniu naprawy istniejących pojedyńczych opasek z kiszek faszynowych, ręcznym oczyszczeniu z darniny i namułu umocnień betonowych w obrębie budowli: stopni i zastawek.

Ponadto w sierpniu, wrześniu i październiku br.  w miejscowości Stara Gadka będą prowadzone roboty związane z udrożnieniem koryta rzeki Ner przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat w Łodzi.
Roboty związane z udrożnieniem koryta rzeki Ner będą prowadzone w km 108+648-109+929.
Prace te będą polegały m.in. na: wykoszeniu skarp z porostów mechanicznie lub ręcznie wraz z wygrabieniem i wywozem, podcięcie konarów zwisających drzew, wycięcie drzew podmytych i pochylonych, likwidacja zatorów z powalonych i obmytych drzew, rozdrobnienie gałęzi pozyskanych z wycinki, zagospodarowanie dłużnicy, odmulenie dna koryta i usunięcie łach i przewężeń w korycie rzeki, zabudowa biologiczna wyrw w skarpach, usunięcie i segregacja śmieci i odpadów komunalnych.
powrót