Mapa zagrożeń ma poprawić bezpieczeństwo - Gmina Rzgów

Mapa zagrożeń ma poprawić bezpieczeństwo

zdjęcie
W środę, 17 lutego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyły się - podobnie jak w całym kraju - konsultacje społeczne, które pozwolą szczegółowo opracować „Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa”. Każdy uczestnik wypełnił anonimową ankietę wskazując w niej  miejsca potencjalnych zagrożeń oraz problemy, którymi powinni zainteresować się policjanci w gminie Rzgów.
Prowadzący spotkanie komendant komisariatu w Rzgowie asp. sztab. Andrzej Rosiak przygotował multimedialną prezentację, w której przybliżył specyfikę  i charakterystykę zagrożeń występujących w gminach Rzgów i Brójce. W spotkaniu wzięli również udział m.in.: zastępca powiatowego komendanta powiatowego policji, podinspektor Robert Buczkowski,  przedstawiciele urzędu z wiceburmistrzem Mateuszem Kamińskim, radni Rady Miejskiej w Rzgowie z przewodniczącym Jarosławem Świerczyńskim, sołtysi, jak również przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów.

Najważniejsze zagadnienia zgłoszone policji podczas debaty to pilna konieczność likwidacji sprzedaży środków odurzających, weryfikacja znaków drogowych, w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości, potrzeba nasilenia kontroli prędkości ciężarówek przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Starowej Górze. Opracowanie mapy zagrożeń ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego.

Przygotowywanie mapy odbywa się w ramach partnerstwa międzyinstytucjonalnego i konsultacji społecznych. Przy tworzeniu map zagrożeń brane są pod uwagę wyniki badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Mapy pozwolą rzetelnie i czytelnie zidentyfikować i przedstawić społecznościom lokalnym skalę i rodzaju zagrożeń oraz instytucje, współodpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

„Mapy zagrożeń” zaktywizują różne podmioty w zakresie współpracy z policją, w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi. Mapa bezpieczeństwa to jedna z form wizualizacji stanu bezpieczeństwa, zawierająca wykaz zagrożeń dla życia
i zdrowia ludzkiego oraz mienia, wykaz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. Ma być w założeniu narzędziem informatycznym, wspomagającym funkcjonowanie policji.

Opr. Mariusz Rutecki i Włodzimierz Kupisz

Fot. Mateusz Szczepaniak
powrót