Msza z okazji 550-lecia Rzgowa

zdjęcie
W kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza w potrójnej intencji: 550. rocznicy nadania Rzgowowi praw miejskich, erygowania parafii pw. św. Stanisława  Biskupa i Męczennika oraz 30. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łodzi. Msza w sobotę, 10 czerwca miała się odbyć na historycznym Starym Rynku, ale z uwagi na pogodę organizatorzy przenieśli ją do świątyni.
Na uroczystość stawiły się poczty sztandarowe. Rzgowski Chór Camerata wystąpił z koncertem.
Podczas uroczystości głos zabrał burmistrz Mateusz Kamiński:

Czcigodny  Księże Proboszczu, Szanowni Goście, Szanowni Państwo

w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za sprawowanie dzisiejszej mszy świętej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Chórowi Camerata, Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, dyrektorowi GOK a w sposób szczególny Panu Andrzejowi Polakowskiemu i tym wszystkim mieszkańcom, którzy nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok dbają o to miejsce, w którym się znajdujemy – o Stary Rynek w Rzgowie. To już jedenasty raz msza święta odprawiana jest w tym historycznym miejscu. Na unikatowym, jednym z zaledwie kilku w Polsce, trójkątnym rynku. Cieszę się, że uczestnicząc w tych uroczystościach religijnych wzmacniamy pamięć o naszej lokalnej historii.

Losy naszego miasta od samego początku nierozerwalnie związane są z Kościołem. Patronem rzgowskiej parafii jest św. Stanisław ze Szczepanowa, Biskup Krakowski i Męczennik. Rzgów od zarania należał do dóbr kapituły krakowskiej. To właśnie kapituła krakowska wyjednała u króla Kazimierza Jagiellończyka prawa miejskie magdeburskie w 1467 r. Przy czym kluczową rolę w tym wydarzeniu odegrał także duchowny – kanonik krakowski, kronikarz i wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka – Jan Długosz, będący wówczas administratorem naszych ziem z ramienia Biskupa Krakowskiego.
Niecały wiek później naszemu miastu szczególnie zasłużył się – Jan Latalski - późniejszy Arcybiskup Gnieźnieński, prymas Polski i Litwy. Będąc jeszcze administratorem naszych ziem, Jan Latalski przydzielił osadnikom w Rzgowie 40 placów i sprowadził na nie rzemieślników i artystów. Dzięki tym fachowcom miasto mogło się szybciej rozwijać.

Także w czasach bardziej nam współczesnych ogromne zasługi dla Rzgowa położył ówczesny proboszcz naszej parafii – ksiądz kanonik – Paweł Załuska. Ożywił on bardzo życie naszej miejscowości. Zainicjował bowiem utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie oraz naszej Orkiestry Dętej, która niedawno obchodziła jubileusz 110-lecia.

Wspominamy o tych wszystkich duchownych, ale nie tylko ich działalnością zaznaczyła się obecność Kościoła w naszej historii. Sam gmach Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest wielokrotnie przedstawianym na różnych folderach i pocztówkach symbolem naszego miasta. Jako przedstawiciel lokalnego samorządu mam świadomość, że zapoczątkowana przez śp. Burmistrza Konrada Kobusa idea wspomożenia remontu tego zabytku powinna być kontynuowana. Dlatego zabiegam o to i będę zabiegał w przyszłości. Życzę też Księdzu Proboszczowi, aby to właśnie Jemu przypadła rola tego, kto wyremontuje nasz najbardziej charakterystyczny zabytek.

Cieszę się, że dzisiejsza msza święta była sprawowana nie tylko dla upamiętnienia Rzgowa, ale także była wspomnieniem wizyty naszego rodaka – świętego Jana Pawła II. Podobnie jak ksiądz proboszcz mam wspomnienie związane z tą wizytą. Pamiętam, jak wraz z innymi rzgowianami pieszo udaliśmy się na Lublinek, aby móc uczestniczyć w tej mszy świętej. Pamiętam atmosferę tego spotkania z papieżem i cieszę się , że dziś do niej wracamy pamięcią. Mam nadzieję, że w kolejnych latach też będziemy wracać do tego wydarzenia.

(włok)
Fot. Ryszard Poradowski
powrót