Nagroda Marszałka dla Orkiestry Dętej w Rzgowie

zdjęcie
Orkiestra Dęta ze Rzgowa została uhonorowana nagrodą przyznaną przez
Marszałka Województwa Łódzkiego.
Przyznanie nagrody umotywowano osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz szczególnym zaangażowaniem w pracę na jej rzecz.
Wyróżnienie jest szczególnie miłą niespodzianką, albowiem jego przyznanie zbiegło się ze 110 rocznicą powstania orkiestry, która przypada właśnie tym roku.
Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi 20 września w Filharmonii Łódzkiej, podczas inauguracji sezonu artystycznego 2017/2018 w województwie łódzkim.
O historii rzgowskiej orkiestry dętej można przeczytać tutaj:
http://rzgowkultura.pl/?portfolio=orkiestra
powrót