Nagrody po 5 tysięcy złotych - Gmina Rzgów

Nagrody po 5 tysięcy złotych

zdjęcie
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu na prace
"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. PRACE NAUKOWE (M. IN. PRACE DOKTORSKIE), POPULARNONAUKOWE I INNE PREZENTUJĄCE SZCZEGÓLNIE INSPIRUJĄCE I INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ ROZWOJU WSI;

2.  PRACE PREZENTUJĄCE DOROBEK KULTUROWY KRAJU I REGIONU, OPISUJĄCE INICJATYWY LOKALNE, DZIEDZICTWO HISTORYCZNE WSI (MONOGRAFIE WSI, ARCHIWALNE ZBIORY ZDJĘĆ STANOWIĄCE ELEMENT DOKUMENTACJI, PAMIĘTNIKI) ORAZ PRACE ILUSTRUJĄCE PRZYKŁAD SUKCESU W ROZWOJU POLSKIEJ WSI.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 29 LIPCA 2016 R.

 Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora WWW.FDPA.ORG.PL [1] oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01- 682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk,
e-mail: S.KONOPACKA-BAK@FDPA.ORG.PL  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej
WWW.FDPA.ORG.PL oraz na WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACJA.FDPA 

Patroni medialni: WITRYNAWIEJSKA.ORG.PL, KULTURALUDOWA.PL 

SYLWIA KONOPACKA-BĄK

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA 
powrót