NIK bada hałas z A1 - Gmina Rzgów

NIK bada hałas z A1

zdjęcie
Najwyższa Izba Kontroli zleciła pomiary poprawności wykonania zabezpieczenia przed hałasem autostradowym z trasy A1 dla mieszkańców gmin Rzgów i Nowosolna. Stało się to na skutek wniosku burmistrza Mateusza Kamińskiego i wójta Piotra Szcześniaka skierowanego w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. Wykonawcą pomiarów jest niezależny Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.
Najwyższa Izba Kontroli chce zbadać czy ekrany akustyczne ustawione na odcinku trasy A1 przebiegającej przez Rzgów i Nowosolną spełniają swoją rolę oraz czy badania poziomu dźwięku przy tej trasie były prawidłowo przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Od wyników kontroli, które mogą być znane już jesienią może zależeć czy GDDiA będzie musiało zadbać o dodatkowe zabezpieczenia mieszkańców gmin przed hałasem pochodzącym z A1.
O pomoc w zbadaniu poziomu hałasu wzdłuż autostrady A1 zabiegało u gmin stowarzyszenie „A1 – budowa ekranów akustycznych”. Wniosek burmistrza i wójta do NIK był więc skutecznym wzmocnieniem działań społeczników.

Załączniki artykułu

powrót