Nowe i wyremontowane chodniki w tym roku - Gmina Rzgów

Nowe i wyremontowane chodniki w tym roku

zdjęcie
W piątek, 28 grudnia odbyl się odbiór techniczny nowego chodnika w Starowej Górze przy ul. Futrynowej.  Prace wykonano na odcinku 507 metrów bieżących kosztem 186 tysięcy złotych brutto.
Przy okazji dużej inwestycji drogowej na odcinku 651 metrów bieżących w Hucie Wiskickiej, jesienią powstały zupełnie nowe chodniki z szarej kostki, które zajęły powierzchnię 604 m kw., a ich szerokość wynosi prawie półtora metra. Także kostką wyłożono podjazdy do posesji. Wybudowano również betonowe rowy odpływowe oraz przepusty. Inwestycja była współfinansowana przez Starostwo Powiatowe powiatu łódzkiego wschodniego.

Jedną z bardziej skomplikowanych technicznie inwestycji była budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji w Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażackiej. Powstało  tu około 428 metrów bieżących chodnika o szerokości półtora metra. Chodnik jest z szarej kostki betonowej. Posiada odwodnienie do rowu przydrożnego.

- W trakcie inwestycji okazało się, że między poziomem chodnika a dnem rowu odwadniającego różnica wyniesie ponad półtora metra – mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.  - Byłoby to zbyt niebezpieczne dla przechodniów, dlatego w rowie na ławie fundamentowej zainstalowano rurę o półmetrowej średnicy i przykryto ziemią. 

W ten sposób powstały dwa odcinki krytego kanału: 51-metrowy i 61,5-metrowy. Aby umożliwić czyszczenie kanałów, zbudowano dwie studzienki. Powstało też dodatkowe 30-metrowe przedłużenie chodnika w kierunku ul. Dworskiej, W związku z tymi dodatkowymi pracami  sporządzono aneks do umowy z wykonawcą. Gmina zaakceptowała wzrost kosztów o około 54 tys. zł. Koszt ostatecznie zamknął się kwotą 180 tysięcy złotych. Przed  oddaniem drogi do ruchu zostało uzupełnione oznakowanie poziome i pionowe.

- Nowe chodniki powstały w 2018 r. również na odcinku 561 metrów bieżących przy ul. Letniskowej w Rzgowie, co kosztowało 218 tysięcy złotych i 215 mb w Kalinku, co kosztowało 107 tysięcy złotych - mówi Tomasz Zaniewicz, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. - W trakcie modernizacji odcinka ul. Tuszyńskiej w Rzgowie, która polegała na ułożeniu asfaltu, wykonano fragmenty chodnika.

W 2018 r. wyremontowano 220-metrowy odcinek chodnika szerokości 1,50 metra w Prawdzie, co kosztowało 35,5 tysiąca złotych.

Tekst Włodzimierz Kupisz
Na zdj. chodnik w Starowej Górze, ul. Futrynowa
Fot. Tomasz Zaniewicz
powrót