O dofinansowanie części pensji - Gmina Rzgów

O dofinansowanie części pensji

zdjęcie
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Nabór prowadzony jest do końca kwietnia 2020 r. Kolejne nabory będą ogłaszane cyklicznie.


NABÓR DOTYCZY:

MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW,
MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW,
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
(gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyn, Nowosolna).

PRZEDSIĘBIORCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁNOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁODZI SKŁADAJĄ WNIOSKI DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI.

Szczegóły w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie załączonych poniżej.

Złożenie wniosku: w formie elektronicznej, która znacznie przyśpieszy realizację wniosku, zawarcie umowy oraz wypłatę środków: za pośrednictwem serwisu https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl wymaga opatrzenia tych dokumentów  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą go w prosty sposób założyć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany z wykorzystaniem np. konta w systemie bankowym.

Więcej informacji https://lodz-wschod.praca.gov.pl/dofinansowanie-dla-pracodawcow
powrót