Odpady: terminy i kontakty, zwrot pojemników JUKO - Gmina Rzgów

Odpady: terminy i kontakty, zwrot pojemników JUKO

zdjęcie
Od 1 listopada 2015 r. odpady komunalne z zamieszkanych nieruchomości z gminy Rzgów odbiera firma JANTAR Jarosław Fiałkowski z siedzibą w Rzgowie, ul. Krótka 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z mieszkańcami w sprawie worków, pojemników, reklamacji związanych z odbiorem odpadów bądź innych problemów, związanych ze zbiórką odpadów jest przedstawiciel firmy JANTAR - pani Ewelina, numer telefonu: 510-188-588, adres mailowy: rzgow@8888.pl bądź biuro@8888.pl
GODZINY ODBIORU ODPADÓW

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z zamieszkanych nieruchomości, odbywa się w godzinach 7-19 według ustalonego harmonogramu. Plan odbioru odpadów jest dostępny na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce „menu tematyczne/odpady komunalne” oraz na stronie internetowej firmy JANTAR www.8888.pl
Kliknij poniżej

Harmonogram odbioru dla gminy Rzgów w 2015  r.


WYMIANA POJEMNIKÓW

Informujemy iż firma JANTAR od 1 listopada 2015 roku przejęła zbiórkę odpadów  od mieszkańców gminy Rzgów.

W związku ze zmianą firmy zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wystawienie pustych pojemników firmy JUKO  w dniach:

- 19.11.2015r (Starowa Góra, Kalinko, Grodzisko, Konstantyna).
- 20.11.2015 (Rzgów, Gospodarz, Stara Gadka, Czyżeminek, Prawda Guzew, Babichy, Bronisin Dworski, Kalino, Romanów, Huta Wiskicka, Tadzin).

W przypadku niewystawienia pojemnika  w  wyżej podanym terminie, firma JUKO naliczy opłatę za pojemnik 120 litrów - 100 zł, za pojemnik 240 litrów - 120 zł. Numer kontaktowy do firmy JUKO: 500-003-806. Jednocześnie firma JUKO dziękuje za dotychczasową współpracę.

Jeśli nie otrzymaliście nowego pojemnika  od firmy JANTAR bądź chcecie zgłosić nieodebranie odpadów, prosimy o kontakt w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 510-188-588.
Możliwy jest odbiór osobisty pojemników w siedzibie firmy JANTAR ul. Literacka 83.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość podczas przeprowadzania akcji wymiany pojemników.

Magdalena Górska, Referat Komunalny
powrót