Ostatnia droga Honorowego Obywatela Rzgowa

zdjęcie
W wieku 91 lat odszedł od nas ś.p. Stanisław Drożdżecki, najstarszy Honorowy Obywatel Rzgowa. Jeszcze niedawno, 25 sierpnia, w czasie jubileuszowych uroczystości z okazji 550 rocznicy nadania praw miejskich dla Rzgowa, uczestniczył w odsłonięciu symbolicznego tronu króla Kazimierza Jagiellończyka.
Ś. p. Stanisław Drożdżecki urodził się w 1926 roku. Pod koniec wojny wraz z bratem został wywieziony do kopania okopów pod Sulejowem. Po jej zakończeniu przez 2 lata i 4 miesiące służył w jednostce haubicoarmat w Strachowie koło Bolesławca na Ziemiach Odzyskanych, a następnie ukończył szkołę podoficerską i został pisarzem kompanijnym. Służył także w kwatermistrzostwie i w finansach. Mimo namawiania do kontynuowania nauki w szkole oficerskiej i kariery zawodowego żołnierza, wybrał powrót w rzgowskie, rodzinne strony i tutaj założył rodzinę.
W 1961 roku został członkiem Spółki Leśnej, a po ośmiu latach wybrano go na jej prezesa zarządu, którym był aż do 2016 roku. Przez 47 lat zarządzania spółką dbał nie tylko o jej rozwój, ale także o to, aby spółka służyła interesom lokalnej społeczności.
W ostatnią ziemską drogę ś. p. Stanisław Drożdżecki został odprowadzony w sobotę 9 września ze rzgowskiego  kościoła  parafialnego pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
powrót