Ostatnia sesja obecnej Rady Miejskiej - Gmina Rzgów

Ostatnia sesja obecnej Rady Miejskiej

zdjęcie
15 listopada, w czwartek odbyła sie ostatnia XLI sesja Rady Miejskiej kończącej się kadencji. Obradom przewodniczył po raz ostatni Jan Michalak. Sesja miała podwójny charakter: roboczy, bo podjęto szereg uchwał i uroczysty. Burmistrz Mateusz Kamiński podziękował radnym za 4-letnią aktywność, zaangażowanie w poprawę jakości życia w gminie. Także radna Grażyna Gałkiewicz podziękowała władzom samorządowym, koleżankom i kolegom za owocną współpracę.
W sprawozdaniu  z okresu międzysesyjnego burmistrz Rzgowa w okresie 17 października  – 14 listopada wydał 15  zarządzeń.

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Było dwoje kandydatów. Powołanie na to stanowisko otrzyma 16 listopada Joanna Papuga - Rakowska. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką została przeprowadzona 24 października 2018 r.

Nie uległy zmianie podatki lokalne. Obniżony został podatek rolny z jednostki obliczeniowej 54,36 złotych za sto kilo żyta do 36 złotych. Radny Marek Bartoszewski zauważył, że podatki lokalne nie były podwyższane od początku 4-letniej kadencji. W tym czasie występowała inflacja i rosły ceny. Nowa rada zapewne będzie musiała podwyższać podatki, bo ich obecny pułap jest raczej nie do utrzymania.

Dyskusję na sesji wywołała konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nasienna w Rzgowie – działka w miejscowości Gospodarz z drogą bez nazwy. Inwestycję w tym rejonie planuje TME – inwestor z Łodzi  na centrum dystrybucji części elektronicznych. Centrum powstanie na działce o powierzchni13,31 hektara. Plan budowy przewiduje powstanie zabudowy, parkingu, dróg wewnętrznych, pasa zieleni i drogi publicznej równoległej do ul. Nasiennej. Planowana jest również budowa przystanku autobusowego.

Przedstawiciele mieszkańców ul. Nasiennej, przybyli na sesję wyrazili obawy, że ruch na dwóch ulicach otaczających ich domy może być dokuczliwy po zrealizowaniu inwestycji. Dowiedzieli się od projektantów i urzędników obecnych na posiedzeniu, że dzięki nowej drodze zyskają wygodny dojazd do działek i możliwość przekształcenia działek na budowlane. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost ceny ich działek. Radni przegłosowali zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, który dla powyższego rejonu obowiązuje od 2011 r. 

Burmistrz Mateusz Kamiński ustosunkował się do propozycji na portalach społecznościowych, dotyczących organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego. W tej sprawie nikt jednak nie zgłosił się do Urzędu Miejskiego z konkretną propozycją. Burmistrz poinformował, że wynajęcie 10 pawilonów handlowych kosztuje około 20 tysięcy złotych.  Do tego należałoby doliczyć koszty doprowadzenia do nich energii, wody, zainstalowania iluminacji i ozdób świątecznych, ściągnięcia opłat od kupców i pilnowania. Łączny wydatek odpowiadałby kosztom pikniku rodzinnego w drugim dniu święta Rzgowa czy organizacji Pożegnania Lata w Starowej Górze. Gmina może pomóc organizacyjnie, ale nie brać na swoje barki całego tak dużego wydatku, zwłaszcza, że nie wiadomo jak wielu mieszkańców zdecydowałoby się na zakupy na kiermaszu świątecznym. 

Nadkomisarz Robert Kieszek, komendant posterunku policji w Rzgowie w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego zakomunikował o likwidacji nielegalnej uprawy konopi indyjskich na nieużytkach we wsi Grodzisko. Zarekwirowany narkotyk wystarczyłby do wyprodukowania 694 gramów suszu na około 3,5 tysiąca porcji. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sala Sportowa otrzymała imię zmarłego burmistrza Konrada Kobusa. Uroczystość nadania imienia odłożono do 27 marca 2019 r., gdy wypada rocznica śmierci ś. p. burmistrza.

Radni przyjęli uchwałę, regulującą formalne wymogi i zasady oceniania przez Radę Miejską w Rzgowie - Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót