Otwarcie punktu konsultacyjnego ws. płatności bezpośrednich - Gmina Rzgów

Otwarcie punktu konsultacyjnego ws. płatności bezpośrednich

zdjęcie
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich znów wypełnisz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie! Począwszy od 29 kwietnia zostanie ponownie utworzony punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić swój wniosek w wersji elektronicznej. Miejsce konsultacji: parter Urzędu Miejskiego w Rzgowie, dyżury w każdą środę w godzinach 8:00-15:00.
Ponadto informujemy, iż gmina Rzgów nie ma obowiązku świadczenia w.w pomocy, jest tylko podmiotem doradczym, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i problemy w trakcie wypełniania wniosków, w tym dostępności aplikacji eWniosekPlus.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2019, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:
* swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
* 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
* kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2019 (w przypadku, gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2019 należy wprowadzić wartość 0).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Fot. przykładowe Ministerstwo Rolnictwa
powrót